Denne dag med Gud. kapitel 207. Fra side 210.     Fra side 210 i den engelske utgave.tilbake

Spis For Å Vinne Styrke. – 20. juli.

”Lykkelige land som har en konge av edel ætt, og hvis fyrster holder måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drankere!” (Predik.10, 17)

Den engelske bibeloversettelse: ”Velsignet er du land, når din konge er sønn av edle, og dine prinser spiser til rette tid, for å vinne styrke, og ikke for å bli drukne!” (Pred. 10, 17)

Helselovene skal adlydes. Det er viktig at fordøyelsesorganene ikke blir overanstrengte. Det er mange som holder magen i kontinuerlig arbeid. Den får ikke mulighet for å gjenvinne sin styrke, resultatet må bli fordøyelsesproblemer.

Det bør ikke spises mellom måltidene, og vi bør tillate magen å få en pause på minst 5 timer mellom måltidene. Fordøyelsesvansker er resultatet av å ta inn mat i magen før fordøyelsesorganene har hatt tid til å kvitte seg med det foregående måltid.

Tre måltider er tilstrekkelig, og to måltider er bedre enn tre. I de siste 30 år har jeg kun spist 2 måltider om dagen. Den svekkelse, som folk lider av skyldes ofte, at de har spist for meget og at de har spist til irregulære tider. Magebesvær forårsaker fortvilelse og depresjon, og en som lider av denne sykdom selv om han bekjenner seg til å være en kristen, oppfører seg på en ukristelig måte.

Noen hevder, at lysten til å spise er en tilstrekkelig veileder. Men man kan få for vane å spise atskillige ganger om dagen, dog, det vil ikke være det beste. Sådan vane vil skape sykdom, fordi fordøyelsesorganene vil bli overanstrengte.

Praktiser helsereformen, og nekt å forlate den rette sti. Gi ikke opp, men bruk deres viljestyrke til å få deres appetitt under kontroll. Det er et ekte og godt tiltak.

Gud ga Adam herredømmet over Edens Hage, han skulle dyrke den og ta vare på den, og om treerne og plantene som satte frø, sa Han: ”De skal være til føde for dere” (Se 1. Mosebok 1, 29; 3, 18) Senere ble det lov å spise kjøtt som en følge av syndefallet. Før syndfloden, ble det ikke gitt noen tillatelse til å bruke dyrisk føde.

Prøv å leve uten kjøtt i seks måneder og se om ikke det skjer en forandring til det bedre. Jeg ber dere gjøre dette straks. La deres forestillingsevne bli helliggjort. La deres sinn og deres samvittighet bli vekket, la heile deres vesen våkne. Vokt dere for å vise dere selv for mye sympati. Bli heltemodig. Beslutt dere for å overvinne en fordervet appetitt. – Brev 208. – 20. juli 1905. – Til en lege og hans kone.

neste kapitel