Denne dag med Gud. kapitel 208. Fra side 211.     Fra side 211 i den engelske utgave.tilbake

La Ditt Lys Skinne. – 21. juli.

”Men dere skal få kraft, når den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være Mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.” (Ap. Gj. 1, 8.)

Mitt hjerte frydet seg over å se så mange unge menn og kvinner blant de omvendte. (ved Willis Michigan), deres hjerter var bløtgjorte og åpne for Jesu kjærlighet, idet de forstod det gode arbeid Gud hadde gjort for deres sjeler. Det ble i sannhet en dyrebar opplevelse. ”For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.” (Rom. 10, 10)

Det er vesentlig, at disse som nylig er kommet til tro har en fornemmelse av deres plikt overfor Gud, som har kalt dem til kunnskap om sannheten, og har fylt deres hjerter med Sin Hellige fred, så de kan utøve en helligende innflytelse overalt, hvor de kommer. ”Dere er Mine vitner, sier Herren.” (Es. 43, 10) Hver eneste har fått den oppgave av Gud, at de skal gjøre Hans frelse kjent over hele verden.

I sann religion finnes det ikke noe selvisk eller eksklusivt. Kristi evangelium er gjennomtrengende og påtrengende. Det er beskrevet som jordens salt og som den forandrende surdeig og som lyset som skinner i mørket. Det er umulig å beholde Guds anerkjennelse og kjærlighet og glede seg over samfunn med Ham uten å føle ansvar for de sjeler, som Kristus døde for, - de som er feilinformerte og i mørke og forgår i sine synder. Hvis de som bekjenner seg til å være Kristi etterfølgere forsømmer å skinne som lys i verden, vil den levende kraft forlate dem, og de vil bli kalde og uten Kristus. Likegyldighetens fortryllelse vil hvile over dem, en dødslignende latskap i sjelen, som vil gjøre dem til dødens håndlangere i stedet for levende representanter for Jesus.

Enhver må løfte korset, og i beskjedenhet, ydmykhet og sagtmodighet i sinnet, ta opp sine Gudgitte plikter, idet han engasjerer seg personlig for dem, som er omkring ham og som trenger hjelp og lys. Alle som vil akseptere disse plikter vil ha en rik og variert erfaring, deres egne hjerter vil gløde av iver, varme og inderlighet, og de vil bli styrket og stimulert til med fornyede anstrengelser å realisere sin egen frelse med frykt og beven, for det er Gud som virker i dem både å ville og virke etter Sin Gode Vilje. - The Review and Herald. - 21. juli 1891.

neste kapitel