Denne dag med Gud. kapitel 210. Fra side 213.     Fra side 213 i den engelske utgave.tilbake

Kjenner Du Din Herre? – 23. juli.

”Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv; den som ikke tror på Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om Sin Sønn. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn. Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet. (1. Johs. 5, 10–12)

Siden vi på en måte kjenner Kristus, at Han er verdens frelser, betyr det likevel, at Han er langt mer enn dette. - Vi bør ha en personlig kunnskap og erfaring i Kristus Jesus, en eksperimentell kunnskap om Kristus, om hva Han er for oss, og hva vi er for Kristus. - Det er den erfaring som enhver kunne ønske seg. – Vel! jeg kan ikke tilegne meg den på deres vegne, heller ikke kan dere få den på mine vegne. Den gjerning som skal gjøres for oss, skal komme som en åpenbaring av Guds Hellige Ånds virkning på menneskers sinn og hjerter. Hjertet må renses og helliggjøres.

Jeg trenger ikke å fortelle dere, at det er så, for dere vet det. Ikke en eneste av oss trenger å være i tvil om, hvor vi er, eller å tenke: ”Jeg skulle ønske, jeg visste, hvor jeg sto i forhold til Gud;” men, ved levende tro, må vi selv dvele i Gud; når vi gjør det, vil Hans liv skinne på oss. Vi trenger ikke den minste smule av en tilstand av ineffektivitet og kulde. Hva er det som mangler oss? - ”Men dersom noen av dere mangler visdom, da bede han til Gud, Han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham. Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.” Det skal gis ham. Det er ingen ”hvis” eller ”og” i denne forbindelse. ”men la ham be i tro, uten å tvile.” (Jakob 1, 5, 6.)

Du ber, og søker Gud for å få visdom, styrke og effektivitet, og føler, at du trenger det. Men kanskje, straks etter den bønn, vil det forekomme deg, som om en avgrunnsdyp helvetes skygge fra Satan blir kastet tvers over din sti, og du kan ikke få øye på noe på den annen side. Hva skjedde? Hvorfor, djevelen ønsket å tåkelegge din tro - Men det er ikke nødvendig for deg å tåkelegge troen. - Skal følelse være vårt kjennemerke, eller skal Den Levende Guds Ord kjennetegne oss? - Skal vi begrave vår tro i den mørke sky? Det er hva Satan ønsker, vi skal gjøre.

Jeg har til tider hatt den sky festet til meg, men jeg visste, at Gud var der likevel.. ”Bed i tro, uten å tvile.” La ikke et eneste forslag fra djevelen feste seg i ditt sinn. La det ikke være ”noen tvil. For den, som tviler, er som en havets bølge.” (vers 6). Herren vil gjøre store ting for oss, hvis vi blott vil vise vår tillit til Ham. – Manuskript 93a. – 23. juli 1899.

neste kapitel