Denne dag med Gud. kapitel 212. Fra side 215.     Fra side 215 i den engelske utgave.tilbake

Bygger Du På Klippen? – 25. juli.

”For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den, som er lagt, det er Jesus Kristus.” (1. Kor. 3, 11)

Idet folkene satt på bakkeskråningen og lyttet til Kristi Ord, kunne de se dalene og kløftene, gjennom hvilke fjellbekkene fant vei til sjøen. Om sommeren forsvant disse strømmer ofte fullstendig, idet de kun etterlot seg en tør og støvfylt kanal. Men når vinterstormene virvlet over bakkedragene, ble elvene voldsomme, oppslukende strømmer, som til tider oversvømmet dalene og førte alt med seg bort, motstandsfritt. Ofte skjedde det da, at uthusene som bøndene hadde bygd på de gresskledde sletter, som tilsynelatende var utenfor fare, ble revet bort. Men høyt oppe på fjellpartiet var det hus, som var bygget på klippen. I noen deler av landet ble husene bygget fullstendig av stein, og mange av dem hadde motstått stormene i tusen år. Disse hus ble bygget med møye under store vanskeligheter. Det var ikke lett å komme dit. Deres beliggenhet var langt vanskeligere å komme til enn til bebyggelsen på den gresskledde slette. Men de var fundert på klippen; og vind og flod og storm angrep dem til ingen nytte.

De som hører og følger Kristi Ord bygger på klippen, og når stormene kommer, vil deres huse ikke bli ødelagt. De vil ved tro på Kristus Jesus vinne evig liv. De som er hørere, men ikke gjørere av Hans Ord, bygger på en grunnvoll av usikkerhet, som er som sand, og ulykke vil overvinne dem.

Hadde Adam og Eva rettet seg etter de ord, som Gud hadde talt til dem fra begynnelsen, ville de ikke ha mistet sitt første hjem. Vår Frelser møtte fristelse i en sterkere og skarpere form, enn den Adam ble utsatt for, og Hans eneste våpen var et, som er innenfor rekkevidde for alle – Guds Ord. Når Satan kom til Kristus i Hans svakhet, og oppfordret Ham til å tilfredsstille sin sult ved å forvandle stein til brød, og således bevise, at Han var Guds Sønn, svarte Kristus: ”Men Han svarte og sa: det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.” (Matt. 4, 4)

Vi kommer til å møte falske læresetninger av alle slag, og med mindre vi er kjent med det, som Kristus har sagt, og følger hans instruksjoner, vil vi bli forført. Manuskript 27. – 25. juli 1886. – ”Å Bygge På Klippen.”

neste kapitel