Denne dag med Gud. kapitel 215. Fra side 218.     Fra side 218 i den engelske utgave.tilbake

Belønning for Troskap. – 28. juli.

”Men vokt dere at ikke deres hjerte noen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over dere som en snare! ” (Luk. 21, 34)

Kjære kristne venn, stans og tenk. Du handler med din Herres penger; og hvilken bruk har du gjort av dem? Du kan la ditt sinn bli overfylt med forretningsoverføringer og dette livs bekymringer, men du kan ikke bære disse tingene med deg inn i den andre verden. Det vil ikke være bruk for slik utdannelse der. Så hvorfor bruker du ikke dine talenter til å bygge opp Kristi kongedømme? Hvorfor gir du ikke din takt, din dyktighet og energi til Guds tjeneste, dine gudgitte gaver har gitt deg suksess i forretningsverdenen? Denne verdens resultater vil forsvinne. Ville det ikke ha vært bedre å bruke noe av din tankekraft til Guds gjerning, og bygge der, hvor verket vil vare, og du ikke kan lide tap?

Ditt hjertes stadige byrde burde være: Hva kan jeg gjøre for å frelse sjeler, som Kristus døde for? Overalt omkring meg er dyrebare sjeler slaver under ondskap, de går fortapt, hvis ingen arbeider for deres sjeler. Hvordan kan jeg best nå disse omflakkende mennesker, så jeg kan bringe dem til Guds herlige stad, og presentere dem for tronen, idet jeg sier: Her er jeg og de, som Herren har gitt meg?

Noen vil kanskje unnskylde sig ved å si, jeg har ikke hatt noen erfaring i den slags arbeid; jeg har kun brukt min arbeidsevne til de vanlige ting, som hører dette liv til. Vel, du må selv avgjøre om du vil fortsette å vie din tid og din kraft til verdslige interesser eller du ønsker å bruke dem i Guds tjeneste. Ingen av oss vil bli tvunget inn i denne gjerning. Hvis vi ønsker å bruke våre evner til verdslige ting, vil ingen hindre oss i det. Men hvorfor fortsetter vi å samle skatter her i stedet for i himmelen? Anta, at du vil endre disse tings orden og likevel legge noen av dine skatter i himmelen, ville du da ikke juble, når du får dem tilbake i evigheten, uforgjengelige?

Kristus har vist ethvert menneske hans arbeid. Den andre død vil bli deres del, som ikke arbeider, og de forferdelige ord vil lyde: ”Og da skal Jeg vitne for dem: ”Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra Meg, dere som gjorde urett!” (Matt. 7, 23). Men de trofaste tjenere skal ikke miste sin belønning. De vil vinne det evige livet og ordene: ”Vel, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, Jeg vil sette deg over meget; gå inn til Din Herres glede!” (Matt. 25, 23) Disse ord vil lyde som den søteste musikk i deres ører. – The Signs of the Times. – 28. juli 1887.

neste kapitel