Denne dag med Gud. kapitel 216. Fra side 219.     Fra side 219 i den engelske utgave.tilbake

Guds Løfter til Foreldre. – 29. juli.

”For at våre sønner må være som planter, høyt vokste i sin ungdom, våre døtre som hjørnestolper, hugget som til et slott.” (Sal. 144, 12)

Vi er som grove steiner tatt ut av verdens steinbrudd ved hjelp av sannhetens atskillende, kløvende evne og er plassert i Herrens verksted. Den som har ekte tro på Kristus som sin personlige Frelser, vil finne, at sannheten utfører et avgjørende arbeid i ham. Hans tro er en virksom tro, og troen arbeider ved hjelp av kjærlighet og renser sjelen. Herren Jesus har betalt løsepengene for oss; Han har gitt Sitt Eget Liv for at de, som tror på Ham, ikke skal gå fortapt; men ha evig liv. De, som mottar sannheten i tro, vil være et vitnesbyrd om kvaliteten av den tro, som de praktiserer. De vil stadig gjøre fremskritt, idet de ser på Jesus, som er grunnleggeren og fullenderen av deres tro. – Vi kan ikke skape vår tro; men vi kan være Kristi medarbeidere, idet vi fremskynder troens vekst og triumf.

Kristi arbeid i hjertet ødelegger ikke menneskers evner. Kristus instruerer, styrker, foredler og helliger sjelens evner. Det er ved personlig samvær med Ham, at vi blir kvalifisert til å representere Hans karakter for verden. Johannes sier: ”Men alle dem, som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.” Og igjen: For av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde;” (vers 16)

Kristus skal representeres i hjemmets krets. Fedre og mødre bærer et tungt ansvar; for de vil bli holdt ansvarlig for, om de har gitt korrekt undervisning til sine barn. De skal tale vennlig til dem, de må være tålmodige med dem, våge i bønn for dem, idet de ber Herren om å mildne og forme deres barns hjerter. Men mens de ber Gud om å danne og forme sine barns karakterer, må mødre og fedre gjøre sin del, idet de gir sine etterkommere en levende presentasjon av det guddommelige forbilde. Gud vil ikke akseptere forhastet arbeid fra deres side. Deres barn er Guds arv, og himmelske engler ser etter om både foreldre og barn samarbeider med Gud i å bygge karakterer etter det guddommelige mønster. – Manuskript 32. – 29. juli 1894. – ”Møte ved Seven Hills.”

neste kapitel