Denne dag med Gud. kapitel 217. Fra side 220.     Fra side 220 i den engelske utgave.tilbake

Styrke For Dagen. – 30. juli.

”Og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, idet dere flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten.” (2. Peter 1, 4)

Jeg lengter etter å få fysisk styrke og helse, etter mental klarhet, så jeg kan yte akseptabel tjeneste for Gud. ”Dere har ikke valgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt, som varer, for at Faderen skal gi dere alt det, dere beder Ham om i Mitt Navn.” (Joh. 15, 16)

Ordet er fylt med verdifulle løfter. Jeg skal få synsstyrke. Jeg skal få hjernekapasitet, jeg skal få klar forståelse og jeg skal få inspirasjon ved Den Hellige Ånd, fordi jeg ber i Jesu navn! - Dyrebare Frelser! - Han ga Sitt liv for meg. ”O Dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige Hans dommer er, og hvor usporlige Hans veier! For hvem kjenner Herrens sinn? Eller hvem var Hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av Ham og ved Ham og til Ham er alle ting; Ham være æren i Evighet! Amen.” ( Rom. 11, 33-36)

Jeg lengter etter å motta de velsignelser, vi alle kan få ved tro. Nu er det vår tur til å gjemme våre liv med Kristus i Gud. Ethvert øyeblikk av vår tid er kostbar. De dyrebare talenter, som Gud har lånt oss skal brukes i Hans tjeneste. ”Eller vet dere ikke, at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? For dere er dyrt kjøpt, Ær da Gud i deres legeme!” (1Kor. 6, 19. 20)

Ja, vi er Herrens blod-kjøpte arv. ”Enten dere altså spiser eller drikker, eller hva dere gjør, da gjør alt til Guds ære.” (1. Kor. 10, 31) Dette krever Gud av enhver som skal være en del av Hans familie i himmelens rike. All selviskhet skal overvinnes. Vi må være trofaste mot Gud. Stabile som stål, lydige mot Hans bud. Menneskelige vesener lager lover og er meget ivrige for å sette dem i kraft. Samtidig overtrer de den Høyeste Lov fra Den Høyeste Suverene Hersker. De prøver å utslette Guds Lov. De opphøyer det menneskelige over det guddommelige. ”Skulle Jeg ikke straffe slikt, sier Herren, eller skulle Min Sjel ikke hevne Seg på folk som dette?” (Jer. 5, 9) Jo, Gud vil lønne enhver etter hans gjerninger. – Manuskript 70. – 30. juli 1897. – Dagbok.

neste kapitel