Denne dag med Gud. kapitel 219. Fra side 222.     Fra side 222 i den engelske utgave.tilbake

Innehavere av Guddommelig Natur. - 1. august.

”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! Ve dem som er vise i egne øyne, og forstandige i egne tanker!” (Es. 5, 20. 21)

Herren krever av enhver, at han må være på sin post og gjøre akkurat den gjerning, som Herren har vist ham, at han skal gjøre. La hver eneste bevegelse bli forberedt med ydmyk, alvorlig og inderlig bønn. Sannheten skal gå frem som en lampe der brenner. De som er sannhetens voktere skal handle som menn, som er lysvåkne.

Kristus nedkaller et ve over alle, som overtrer Guds lov. Han uttalte et ve over de skriftlærte, som levde på Hans tid, fordi de brukte sin makt til å plage dem, som oppsøkte dem for å få hjelp til å bli bedømt rettferdig. Alle de fryktelige følger av synd vil nå dem, som på tross av, at de er bekjennende kristne, likevel regner det for en lett sak å sette Jehovas lov til side og ikke gjør forskjell på godt og ondt.

Gjennom den undervisning Herren har gitt meg, har jeg sett dem, som følger sine egne tilbøyeligheter og således misrepresenterer sannheten, undertrykker sine brødre, og skaper vanskeligheter for dem. Karakterer blir utviklet her og nå, og mennesker velger side, noen velger å stå på Kristi side, andre å stå på Satan og Hans englers side. Herren kaller på alle, som ønsker å være trofaste og lydige mot Hans Lov, Han ber dem om å gå ut og komme seg bort fra all forbindelse med dem, som har plassert seg på fiendens side. Utfor deres navne står det skrevet: ”Tekel: - Du er veid på vektskålen og er funnet for lett.” (Dan. 5, 27)

Det finnes mange menn, tilsynelatende moralske, som ikke er kristne. De er bedradd og har ingen forståelse av hva sann kristendom egentlig består av. Deres karakterer er satt sammen på en sådan måte, at den ødelegger gullets verdi, og de kan ikke besegles med stemplet for guddommelig bifall. De må kasseres som urent, verdiløst metall.

Vi kan ikke, i oss selv, danne en fullkommen, sann moralsk karakter, men vi kan ta imot Kristi rettferdighet. Vi kan bli delaktig i guddommelig natur og unngå fordervelsen som er i verden på grunn av lyst. Kristus har gitt oss et fullkomment mønster og vist oss, hva vi skal være som Guds sønner og døtre. -Brev 256. – 1. august 1906. – Til ”Mine Tjenende Brødre i Australia”.

neste kapitel