Denne dag med Gud. kapitel 22. Fra side 30.     Fra side 30 i den engelske utgave.tilbake

Se på Eksemplet. - 22. januar

”Ditt Ord er en lykt for min fot, et lys på min sti.” Salme 119, 105.

Guds arbeider er ikke etterlatt uten et mønster. Han har fått et eksempel, som, hvis det blir fulgt, vil gjøre ham til et forbilde i verden, for engler og for mennesker. Han har fått ordre om å herliggjøre Gud ved å realisere uselviske planer og hensikter. Herren forstår menneskets natur, og Han viser ham Himmelens rikes lover, som han må ære og adlyde. Han gir ham Bibelen i hånden som en ledebok, som vil fortelle ham, hva som er sannhet, og hva han skal gjøre for å arve evig liv. Denne bok drar oppmerksomheten fra daglige gjøremål til åndelige realiteter. Den forteller mennesket, at selv om han er fallen og syndig, kan han bli en prins og en konge i det himmelske råd, en Guds arving og en medarving med Kristus.

Gud ser, hvor sterk menneskets lyst til å skaffe seg jordisk gods er, og midt i all forvirringen og travelheten lyder Hans stemme: ”Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men taper sin egen sjel.” (Mark. 8, 36.) ”Dere skal ikke samle dere skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle dere skatter i Himmelen, der verken møll eller rust ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.” Matteus 6, 19-21.

Guds budbærere har, som en offiser i en hær, fått i oppdrag å ta opp den jobb, som Kristus utførte, mens Han var på denne jord. De skal vie sine krefter til enhver form for tjeneste, som Han drev med. Med ærlighet og alvor skal de fortelle menneskene om de uransakelige rikdommer og Himmelens udødelige skatter. De skal bli fylt med Den Hellige Ånd. De skal gjenta Himmelens tilbud om fred og tilgivelse. De skal peke på gatene i Guds stad og si: ”Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av Livets Tre og gå gjennom portene inn i byen.”(engelsk oversettelse: ”Salige er de, som holder Hans bud, for at de kan få rett til Livets Tre, og til å gå inn gjennom portene i Staden.”) Åp. 22, 14.

Gud forventer, at enhver skal arbeide for Ham med sin mangfoldige evne. Et menneskes aktivitetslyst må ikke bli undertrykt, men helliget og dirigert i rett retning. -Manuskript 27. 22. januar 1907. ”The New England Sanatarium.”

neste kapitel