Denne dag med Gud. kapitel 220. Fra side 223.     Fra side 223 i den engelske utgave.tilbake

Jesus, Din Venn i Retten. – 2. August.

”For så har Gud elsket verden, at Han ga Sin Sønn, den enbårne, for at enhver som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (Joh. 3, 16)

Når vi har et løfte, så rikt og så omfattende som Joh. 3, 14-19, spør jeg: ”hvilken grunn har noen av oss til vantro? Hvilken unnskyldning har du for å si: ”Jeg tror ikke, at Herren hører min bønn; jeg ønsker, at jeg kunne tro, at jeg var en kristen, eller ønske, at jeg kunne ha en overbevisning om, at jeg var et Guds barn?” Følelser forandres meget lett, men her er det evige livs dyrebare ord.

Hva er overbevisning? Er det en flyktig følelse? Er det en hjertets fornemmelse, som gir deg bevis for, at du er et Guds barn? – I Guds Ord finnes det dyrebare ordet om evig liv og det gir oss forsikringen om, at vi kan gripe tak i håpet, som er satt frem for oss i Evangeliet ved levende tro.

Vi kan nå opp til Jesus Kristus, som er vår advokat (talsmann) i den himmelske rettssal. Vi trenger en venn i domssalen. Vi har syndet, vært ulydige, vært overtredere, og det er av den høyeste betydning for oss, at vi har en Venn i retten til å gå i forbønn for oss hos Faderen. Han sier: ”Hvis Jeg blir løftet opp, vil Jeg dra alle mennesker til Meg”. - Vel, er det så, at alle mennesker ønsker å bli dradd opp til Ham? Kristus drar, men vil de la seg dra? ”Og Ånden og Bruden sier: Kom! Og den som hører det, sier: Kom! Og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!” (Åp. 22, 17)

Det er ikke bare presten, som skal si: ”kom”. Men la den, som hører kallet også si: ”kom”. Da lytter du til et kall, og når du hører budskapet, begynner du å forkynne det, og du sier: ”Kom”. Dette ”kom” betyr alt for deg. Og idet du opplever, at du kan komme, føler du, at privilegiet er så stort, så ufortjent, at du ønsker, at alle andre skal ha det samme privilegium som du har: å samarbeide med Gud. Det er vår jobb.

Gud sier: ”Kom”, Ånden sier: ”Kom”, Bruden sier: ”Kom”, og hver den, som hører sier: ”Kom”. Å, om flere med utholdenhet vil leve et gudfryktig liv og med ord fra sine lepper si: ”Kom”. Det er ikke blott ved forskrift men ved eksempel, at du bærer det levende forbilde med deg, og det forteller, at himmelen er noe verdt, og at det er verdt å kjempe og streve for kristendommen. – Manuskript 10. – 2. August 1891.

neste kapitel