Denne dag med Gud. kapitel 222. Fra side 225.     Fra side 225 i den engelske utgave.tilbake

Ord er Betydningsfulle. – 4. august.

”La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, min klippe og min gjenløser!” (Sal. 19, 14.)

Vi trenger alle å studere Kristi liv og de leksjoner, Han ga, så vi kan vite, hvordan vi skal forholde oss i de relasjoner vi har til hverandre. Innordn dere under den mildnende innflytelse av Guds Ånd. Husk! at tale er et talent av stor verdi, hvis det blir brukt rett, og at munnen taler det, som hjertet flyter over av. Husk også, at du skal rettferdiggjøres ved dine ord, og at du skal dømmes på grunn av dine ord. Uoverveide ord kan ofte skape vanskeligheter, som ellers ikke ville ha eksistert.

Vi er anbrakt i denne verden for å være Guds barn og for å forberede oss på det fremtidige udødelige liv. Tal ingen uvennlige, tankeløse ord. Når du deltar i familielivet, bør du være omhyggelig med å tale vennlige, milde ord, som vil trøste og gi mot. Glem ikke de små vennlige handlinger, som betyr så meget for å hjelpe det familiemedlem, som strever med lidelser, som ingen uten han selv kan forstå.

Det lønner seg ikke å insistere på å gå egne veger, være uvillig til å gi etter i småting som har små konsekvenser, og således bringe bitterhet og vrede inn i hjemmet. Livet er for kort, for fullt av sorg. Vi har ingen tid å spille, ingen tid til at å såre et følsomt, fristet hjerte.

La hver enkelt være vennlig og omtenksom mot den andre. La aldri solen gå ned over din vrede. Luk aldri dine øyne for å sove uten å gjøre opp for de små, gretne setninger, som smerter og sårer sjelen.

Når du fristes til å tenke eller tale uklokt, knel, hvor enn du befinner deg, og bed inntil du finner hvile i Jesus. Jeg er sikker på, at Han ikke vil forlate eller svikte deg. Du kan forakte deg selv på grunn av dine lidenskapelige ytringer, men husk, at Jesus har medlidenhet med deg og Han vil helbrede deg, legeme og sjel, hvis du vil følge Hans befalinger. Her er Hans ord til deg: ”dersom de da ikke skulle søke vern hos Meg, gjøre fred med Meg, ja gjøre fred med Meg.” (Es. 27, 5) Den engelske tekst sier: ”La ham ta tak i Min Styrke, så Han kan gjøre fred med Meg, og Han skal gjøre fred med Meg” (Es. 27, 5)

Jesus ønsker å skape høytidelig, gledesfyllt harmoni i din sjel. Les Hans ord, ikke i mismot, men med tillit og håp. Lytt til de velsignede ord som Gud taler til deg. Å vandre med Gud betyr å tro at, Kristus, selv om Han ikke er synlig, vandrer ved din side. – Brev 104. – 4. august 1901. – Til E. K. Beaman.

neste kapitel