Denne dag med Gud. kapitel 224. Fra side 227.     Fra side 227 i den engelske utgave.tilbake

Gud Verdsetter Ydmykhet. – 6. august.

”For så sier Den Høye, Den Opphøyede, Han som troner evinnelig, og Hvis navn er hellig: I det høye og hellige bor Jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende.” (Es. 57, 15)

Kristus aksepterer og kommuniserer med de mest saktmodige. Han favoriserer ikke mennesker fordi de er veltalende, men fordi de søker Hans ansikt og ønsker Hans hjelp. Hans Ånd, som beveger hjertet, vekker opp hver evne til livskraftig handling. I disse fordringsløse mennesker ser Herren det mest dyrebare materiale, som kan motstå storm og uvejr, hede og stress. Gud ser ikke på samme sett som mennesker.

De, som har Guds kjærlighet i sine hjerter, fortjener sann ære. Vårt mål, når vi arbeider for Mesteren, bør være, at Hans navn skal bli herliggjort, når syndere omvender seg. De som jobber for å vinne bifall av mennesker vinner ikke Guds gunst. Herren forventer, at Hans tjenere skal arbeide ut fra et helt annet motiv.

Det er mange som vil bruke sine evner og ønsker å bli brukt til å vinne sjeler for Kristus. I lydighet mot den store misjonsbefaling vil de gå frem for å arbeide for Mesteren. Under englers veiledning og hjelp vil alminnelige menn drevet av Guds Ånd advare folk overalt på større og mindre steder. Ydmyke menn, som ikke stoler på egne evner, men som jobber i all enkelhet, idet de alltid stoler på Gud, vil ta del i Frelserens glede etterhånden som deres utholdende bønner bringer sjeler til korset. Vi burde si til dem: ”Gå frem, brødre. Gjør ditt beste, ydmykt og alvorlig, og Gud vil arbeide sammen med deg.” De burde bli styrket og bli oppmuntret til så hurtig som mulig å gjøre seg skikket til arbeidet, så suksess må krone deres anstrengelser. De samarbeider harmonisk med usette himmelske agenter. De samarbeider med Gud, og deres brødre skulle ønske dem hell og lykke og be for dem, idet de jobber i Kristi navn. Ingen er autorisert til å hindre sådanne arbeidere. De burde behandles med stor respekt. Ingen skulle tale et nedsettende ord om dem som på de vanskelige steder på jorden sår evangeliets frø.

Kristus vil være med disse ydmyke arbeidere. Himmelens engler vil samarbeide med dem i deres selvoppofrende anstrengelser. Ved Den Hellige Ånds kraft vil Jesus påvirke hjertene. Gud vil gjøre mirakler ved å omvende syndere. Menn og kvinner vil bli samlet sammen til menighetsfellesskap. – Brev 109. – 6. august 1901. – Til J. O. Johnston.

neste kapitel