Denne dag med Gud. kapitel 225. Fra side 228.     Fra side 228 i den engelske utgave.tilbake

Synspunkter angående Plikten. - 7. august.

”Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke, at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.” (Åp. 3, 17)

Hva består usselheten og nakenheten til dem, som selv føler seg rike og overlesset av goder av? – Det er mangel på Kristi rettferdighet! - I sin egen rettferdighet blir de presentert som kledd i skitne kluter, og på tross av denne tilstand, roser de seg av, at de er kledd i Kristi rettferdighet. - Kunne feilvurderingen vært større? - Som profeten fremstiller det, synes de å rope: ”Herrens tempel, vi er Herrens tempel.” (se Jer. 7, 4), mens deres hjerter er fylt med vanhellig vandel og uredelig tuskhandel.

Sjelens tempels palass kan være tilholdssted for misunnelse, stolthet, vrede, lidenskap, sinne, onde antydninger, bitterhet og tom og falsk formalisme. Kristus ser full av sorg på Sitt bekjennende folk, som anser seg for rike og avanserte i kunnskap og sannhet, og som likevel er blottet for sannheten i liv og karakter og uten anelse om sin mangelfulle tilstand. I synd og vantro ser de lett på advarslene og rådene fra Hans tjenere og behandler dem med hån og forakt og deres irettesettelser blir ansett for meningsløse ytringer (eventyr). Korrekt forståelse synes å ha forsvunnet, og de har ikke evne til å skjelne mellom det lys som Gud sender dem og mørket fra deres sjelefiende.

Da Jesus forlot denne verden, betrodde Han Sitt arbeid med alle dets forgreninger til mennesker, og enhver sann Kristi etterfølger har et eller annet arbeid, som han skal utføre for Ham, dette arbeid er han ansvarlig for overfor sin egen Herre, og dette arbeid er det forventet, at han skal utføre i troskap, idet han venter på kommando og veiledning fra sin Leder. Vi er Guds ansvarlige agenter og er blitt utstyrt med himmelske gaver, og vi bør kun ha øye for Hans herlighet, som har kalt oss. For vår del bør vi gjøre vår plikt i troskap, idet vi utfører den oppgave, vi er satt til med hele vår betrodde kapasitet. Intet levende vesen kan gjøre vårt arbeid i stedet for oss. Vi skal utføre vårt arbeid ved flittig bruk av det intellekt, som Gud har gitt oss, idet vi vokser i kunnskap og effektivitet etterhånden som vi gjør fremskritt i vårt arbeid. – The Review and Herald. – 7. august 1894.

neste kapitel