Denne dag med Gud. kapitel 226. Fra side 229.     Fra side 229 i den engelske utgave.tilbake

Som Stjernene Evig og Alltid. – 8. august.

”Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene evinnelig og alltid.” (Dan. 12, 3)

Vi har det høytidelige ansvar hvilende på oss, at vi skal presentere sannheten for vantro på den mest overbevisende måte. Hvor omhyggelige burde vi ikke være for ikke å presentere sannheten på en måte som kan drive mennesker bort fra den. Religiøse lærere står der, hvor de kan gjøre uendelig meget godt eller volde uendelig stor skade. Hvis alle vil våkne opp i dag til å ta på seg det ansvar, som hviler på dem og beslutte seg til ikke å sette seg på dommersetet for å kritisere og fordømme andre, men å gå til arbeidet med å forkynne sannheten som aldri før til dem, som sitter i mørke, vil mange sjeler bli ført fra grov ondskap til rettferdighet.

Trofaste forvaltere trengs. Gud vil arbeide sammen med enhver som vil la seg bearbeide. Den Hellige Ånd vil lede mange sjeler til Kristus. I følge med Ham vil de bli skikket til boligene der oppe. De som samarbeider med Gud vil bli dyktige til å vinne sjeler. De vil lære av Den Store Lærer, og mens de presenterer bibelske emner for dem de prøver å hjelpe, vil Kristi nåde fylle deres hjerter, og Guds Ord vil åpne seg for dem, mens de lar kallet lyde: ”La den som tørster komme, og den som vil ta livsens vann fritt.” (Åp. 22, 17), vil deres egen tørst bli slukket.

Nå trenger alle å være trofaste mot Gud, idet vi samler opp smulene, så intet går tapt. Gud kaller til flittig, trofast tjeneste. Det må ikke være mangel penger; den minste øre bør legges omhyggelig i skattkammeret. Vi bør huske leksen som Kristus ga Sine disipler etter at Han hadde mettet folkemengden med 5 brød og 2 fisk. Da alle var blitt mette, sa Kristus til Sine disipler: ”Sank sammen stykkene som er blitt til overs, for at ikke noe skal spilles!” (Joh. 6, 12)

Vi skal motta sannheten fra Kristus og dele den ut til folket. Utroskap og all slags ondskap sprer sig fortere og fortere, og Herrens tjeneres iver og alvor må tilta i samme fart. Dersom vi tilbakeholder vår kjærlighetstjeneste fra Gud etterlater vi syndere uten advarsel. – Brev 177. – 8. august 1903. Til Edson White.

neste kapitel