Denne dag med Gud. kapitel 229. Fra side 232.     Fra side 232 i den engelske utgave.tilbake

Å Vandre Med Den Usynlige Gud. – 11. august.

”Hvor stor Din godhet er, som Du har gjemt for dem, som frykter Deg, som Du har vist mot dem, som tar sin tilflukt til Deg, for menneskenes barns øyne!” (Salme 31, 20) Den engelske tekst: ”Du skal skjule dem i hemmeligheten i Ditt Nærvær fra menneskets stolthet og hovmod.

Selv om Guds Ord blir så lite praktisert, er dette det eneste hjelpemiddel til helbredelse av individuelle og nasjonale lidelser? Mennesker kan ikke bøye sine kne på gatene og på markedsplassen for å sende opp sine bønner til Gud, men glem aldri, hvor du enn befinner deg, der er det en Gud, du kan kalle på, så du kan få visdom.” Se jeg har satt en åpen dør foran deg, og intet menneske kan lukke den; for du har lite kraft, og har holdt Mitt Ord, og har ikke fornektet Mitt navn.” (Åp. 3, 8)

Enok vandrede med den usynlige Gud. På de travleste steder var Gud med ham. La alle som følger sannheten i enkelhet og kjærlighet, huske dette. De menn, som har mest å gjøre, har størst behov for alltid å ha Gud i tanke. Når fristeren presser sine bedrag inn i deres sinn, kan de, hvis de innordner seg under et ”Så sier Herren”, bli dratt inn i Den Høyestes hemmelige skjul. Hans løfter vil være deres sikkerhetsvakt. Midt i all forvirringen og forretningsjaget, vil de finne et stille hvilested.

Ta Gud med på ethvert sted. Døren står åpen for enhver sønn og datter av Gud. Herren er ikke langt borte fra den sjel, som søker Ham. Årsaken til, at så mange er overlatt til seg selv på fristelsenes jaktmarker, er fordi de ikke har ”satt Herren foran seg” til enhver tid. Det er på de steder, hvor du tenker minst på Gud, at du trenger å ha livets lampe med deg. Hvis Gud er ute av syne, hvis din tro og ditt samkvem med Gud ikke er a jour ført, er sjelen virkelig i fare. Integriteten vil ikke være på plass.

Gud er vår hjelper, vårt forsvar. Gud har sørget for, at ingen sjel, som stoler på Ham, skal bli overvunnet av fristelse. Kristus er like meget til stede hos sine troende, når de er tvunget til på et eller annet felt å assosiere seg med verden, som når de møter frem i Hans Hus for å tilbe Ham. Tenk på disse setninger: ”Dog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med Meg i hvite klær, for de er det verd.” (Åp. 3, 4. 5) – Manuskript 97. - 11. august 1898. ”Nødvendigheten av å vandre tett sammen med Gud.”

neste kapitel