Denne dag med Gud. kapitel 231. Fra side 234.     Fra side 234 i den engelske utgave.tilbake

Ta Aldri Motet Fra Noen. – 13. august.

”Vær alltid glade, bed uavlatelig, takk for alt! For dette er Guds vilje i Kristus Jesus til dere.” (1. Tess. 5, 16-18)

Tro tar Gud på Hans Ord. Guds Sønn bereder deg et sted i boligene der oppe. Uttrykk din takknemmelighet for dette. Tenk ikke, at du ikke er Hans barn, fordi du ikke alltid føler deg ovenpå. Ta fatt med ydmykhet og iver på det arbeid, Han ber deg om. Sett pris på enhver anledning til å gjøre en gjerning som vil gjøre deg til en velsignelse for dem omkring deg. Måtte det være din beslutning å gjøre ditt til å gjøre det sted, du befinner deg, til et sted, som Gud kan anerkjenne og velsigne.

Ransak Skriftene sammen med din ledsager. Den Hellige Ånd vil veilede dem, som søker Herren for å få vite, hvordan de skal utføre Hans arbeid. Mens du forsøker å oppnå en fullkommen kristen karakter, vær hjelpsom hvor du enn befinner deg. Pris Herren til enhver tid. Se på de lyse sider av omstendighetene, ikke på de mørke. Vær på vakt og i bønn, og Herren vil velsigne, lede og styrke deg. Finn ut, hvor meget du kan gjøre for å være til velsignelse for andre.

Du er dyrebar i Herrens øyne. Han ønsker, at ydmykhetens og hjertets takknemmelighet må fylle ditt liv. Bruk enhver anledning du har til å skaffe deg en utdannelse, så du kan gi til andre det, du selv har lært. Det finns mange, som trenger din hjelp. Den Hellige Ånd vil bruke enhver som ønsker å bli brukt.

Sannheten er rensende i sin natur. La sannhet og rettferdighet være en del av ditt liv, da blir det å leite opp andres feil utelukket. Jeg ber, at Herren må lede deg og styrke deg. Studer Guds Ord. Praktiser det, og du vil være trygg.

Etterhånden som du studerer Guds Ord og tillater sannheten å forme ditt liv, kan Herren gjøre deg til en brukbar arbeider for Seg. Alle som utgjør en del av menighetens arbeidsstyrke, skulle slutte seg til Herrens arbeidshær. Men hvis de naturlige karaktertrekk blir etterlatt ukontrollerte, vil de oppmuntrende ord, som trengs, bli forvandlet til mismot og håpløshet og legge en tung byrde på menigheten. Se konstant hen til Jesus, som er Opprinnelsen og Fullføreren av din tro. Vandr ydmykt med Gud, og tal ikke mismot. – Brev 246, - 13. august 1908. – Til W. R. Strother

neste kapitel