Denne dag med Gud. kapitel 234. Fra side 237.     Fra side 237 i den engelske utgave.tilbake

Kan Du Gjøre Krav På Guds Segl. - 16. august.

”Lytt, Mitt folk, til Min lære, bøy deres ører til Min munns ord!” (Sal. 78, 1)

Vi har et budskap å bære til dem, som ikke har hatt lyset fra den nærværende sannhet; og i vår jobb har vi ikke lov til å fornekte vår tro. En studie av Israels barns historie vil hjelpe oss til å lære lekser, som vil hindre oss i å gjenta de feil, som ødela beretningen om dem. Herren befridde dette folk på en vidunderlig måte fra deres trelletilværelse under en undertrykkende konge, og Herren tok selv kommandoen over deres kjempestore hær. Han førte dem i en skystøtte om dagen og en ildsøyle om natten – Skyen og ildstøtten skjulte Hans Egen tilstedeværelse. Han forsynte dem med mat i ørkenen; og menneskene fikk ete englemat…

Kort tid etter at Israel hadde slått leir ved Sinai, ble Moses kalt opp på fjellet for å møte Gud. Alene klatret han opp ad den steile og ujevne sti, og dro nær til den sky, som tilkjennega stedet for Jehovas nærvær. Israel skulle nå bringes inn i nær og spesiell forbindelse med den Høyeste Gud. Som en nasjon skulle de komme under Guds spesielle lederskap.

Midt mellom tordendrønnene og lynene forkynte Gud Sin lov for en kjempesvær menneskemengde. Gud gjorde forkynnelsen av loven til en tildragelse av fryktinngytende storhet. Han ønsket, at Hans folk skulle forstå Hans Lovs opphøyde karakter. Folket skulle lære, at alt som var forbundet med Hans tjeneste skulle betraktes med den største ærbødighet…

Den tid, som er overlatt oss, er meget kort. La oss legge bort all selvtilfredsstillelse; for dette svekker den fysiske, mentale og moralske styrke, og gjør den menneskelige agent ute av stand til å ha en sann og rett oppfattelse av Guds fordringers hellighet.

Kan du kreve å få Den Levende Guds segl? Våger du å påstå, at du er helliget ved sannheten? Vi har ikke, som et folk, gitt Guds Lov den opphøyde stilling, som den skulle ha hatt. Vi står i fare for å søke å behage oss selv på Sabbatsdagen.

Dyrebar instruksjon er gitt til vårt folk i de bøker, jeg har fått i oppdrag å skrive. Hvor mange leser og studerer disse bøker? Lyset, som Gud har gitt, kan bli betraktet med likegyldighet og vantro, men dette lys vil fordømme alle som ikke har valgt å ta imot det og adlyde det. – Brev 258. – 16. august 1907. Til Edson og Emma White.

neste kapitel