Denne dag med Gud. kapitel 237. Fra side 240.     Fra side 240 i den engelske utgave.tilbake

Faren for Vankelmodighet (tvesinn). – 19. august.

”En tvesindet mann er ustø på alle sine veier.” Jakob 1, 8.

Det er mange, som ville tjene Kristus, dersom de også kunne tjene seg selv samtidig. Men det går ikke. Herren vil ikke akseptere feiginger (kujoner) i Sin hær. Det er ikke rom for hykleri. Kristi etterfølgere må alltid stå rede til å tjene Ham til alle tider og på enhver måte som kan bli krevd. Gud vil kun akseptere menn med trofaste, ærlige og sannferdige hjerter, joviale, omgjengelige og hjelpsomme, praktiske menn. ”Den som ikke er med meg er imot meg,” erklærte Kristus, ”og den som ikke samler med meg, spreder.” (Matt. 12, 30)

Mange har forsøkt å holde seg nøytrale i en krise, men de har tapt. Ingen kan forholde seg nøytrale. De som forsøker å gjøre det vil være oppfyllelsen av Kristi Ord: ”Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre; dere kan ikke tjene Gud og mammon.” (Matt. 6, 24) De som begynner sitt kristenliv ved å være halvveis på den ene siden og halvveis på den annen, hva enn deres motivasjon for det kan være, vil til sist befinne seg på fiendens side.

Tvesinnede menn og kvinner er Satans beste allierte. Om de enn har en veldig positiv oppfattelse av seg selv, er de likevel hyklere. Alle som er lojale mot Gud og sannheten må stå fast på retten, fordi det er rett. At gå under åk med de vanhellige og likevel være lojal mot sannheten er simpelthen en umulighet. Vi kan ikke gjøre oss til ett med dem som tjener seg selv eller som arbeider på verdslige planer uten at vi mister vår forbindelse med Den Himmelske Rådgiver. Kanskje vi kan redde oss selv fra fiendens snare, men vi er sårede og forslåtte, og vår erfaring er å sammenligne med en åndelig dvergs. ”Dere utro! Vet dere ikke, at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn blir Guds fiende.” (Jak. 4, 4)

”Den, som elsker sitt liv, mister det, og den, som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.” (Joh. 12, 25). Når en mann mister en følsom samvittighets beskyttelse, vet han, at han har mistet samarbeidet med himmelske engler. Gud arbeider ikke i ham. En annen Ånd inspirerer ham. Å være en frafallen, en bedrager mot Herrens verk, er meget mer alvorlig enn døden; for det betyr tapet av evig liv. – Manuskript 87 – 19. august 1897. – ”Alle som ønsker å leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt.”

neste kapitel