Denne dag med Gud. kapitel 238. Fra side 241.     Fra side 241 i den engelske utgave.tilbake

Gjennom Naturen til Naturens Gud. – 20. august.

”Og Gud så på alt det, Han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag.” (1. Mosebok 1, 31)

Gud taler til oss i naturen. Det er Hans stemme, vi hører, når vi stirrer på skjønnheten og rikdommen i den naturlige verden. Vi ser Hans herlighet i de skjønne ting Hans Hender har formet. Vi ser Hans skaperverk utilslørt. Gud har gitt oss disse ting, for at vi, når vi ser Hans henders verk, kan lære om Ham.

Gud har gitt oss disse dyrebare ting som et uttrykk for Sin kjærlighet. Herren elsker det skjønne, og for å glede og tilfredsstille oss, har Han spredt ut foran oss naturens skjønnheter, akkurat som en jordisk far eller mor forsøker å plassere pene ting foran de barn, de elsker. Det behager alltid Herren å se oss lykkelige. Selv om denne jord er full av synd og ufullkommenheter, har Herren likevel ødslet rundhåndet med både nyttige ting og skjønnhet. De skjønne blomsters fargenyanser forteller oss om Hans hensynsfulle ømhet og kjærlighet. De har sitt eget språk og minner oss om Giveren.

Vi kan se opp gjennom naturen til naturens Gud. I de skjønne, imponerende og høyreiste treer, i buskene og i blomstene, åpenbarer Gud Sin karakter. Han kan sammenliknes med de skjønneste liljer, roser og nelliker. Jeg elsker å betrakte Guds gaver i naturen, for Gud innpoder i dem Sin karakter. I kjærlighet til oss har Han gitt dem, og Hans hensikt er, at vi skal ha glede av dem. Derfor la oss ikke tilbe de skjønne ting i naturen, men la oss se opp gjennom dem til naturens Gud og bli ledet frem, så vi tilber Giveren. La disse skjønne kjærlighetens tjenere få oppfylle Guds hensikt: å dra våre hjerter til Ham, så vi kan fylles med Hans karakters skjønnhet og beundre Hans godhet, Hans medfølelse, Hans uuttrykkelige kjærlighet.

Gud er god og skal prises overmåte meget. Hans barmhjertighet har vært utøst over oss uten begrensning. Han har omgitt oss med tegn på Sin kjærlighet. Hedningene kan rase og forestille seg tomme ting, men Herren er uforanderlig. Han har skapt styrken i de evige klipper, så de kan bli til et trygt tilfluktssted for Hans folk. Han har forberedt fjellene og hulene til Sine Undertrykte og forfulgte barn. Vi kan synge: ”Gud er vår tilflukt og styrke i prøvens tid.” Han som skapte de tårnhøye fjeller, de evige høyder – Ham kan vi se hen til. – Manuskript 100. – 20 august 1898. ”Gjennom naturen til naturens Gud.”

neste kapitel