Denne dag med Gud. kapitel 240. Fra side 243.     Fra side 243 i den engelske utgave.tilbake

Guds Krav til Deg. – 22. august.

”By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighets våpen, men by dere frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighets våpen for Gud!” (Rom. 6, 13)

Hvis du forventer, at Gud skal elske deg og sikre deg nærværet av hellige engler, må du ha en lærvillig og underkastende ånd. Du må være villig til å bli instruert og ledet. Og du må forsøke å følge stien for fromhet og hellighet.

Gud har krav på deg. Han har velsignet deg med liv, med helse, med muligheter og kraft til å resonnere, så du, hvis du vil, kan forbedre eller ødelegge ved å overlate disse sinnets krefter eller kvaliteter til Satans kontroll. Du er ansvarlig for den mulighet, Gud har gitt deg. Du kan ved å gjøre mest mulig ut av dine fortrin, kvalifisere deg til brukbarhet og plikt. Du trenger ikke å streve for å gjøre en stor gjerning, streve etter store ting; men du kan gjøre din gjerning, hvor liten den enn synes å være, og føle ditt ansvar for å gjøre dette arbeid akseptabelt for Gud. Og hvis du utfører denne lille gjerning tilfredsstillende, vil Gud betro deg en stadig større gjerning. Det har betydning hvilken kurs du anstrenger deg for å følge. Guds engler iakttar Mary (ikke identifisert på annen måte) for å se, hvilken karakter, hun utvikler. Gud vurderer moralsk verdi, og en rapport over alle dine handlinger og gjerninger blir oppbevart i himmelen, denne oversikt vil du få møte litt etter litt.

Husk, Gud vil gjøre bruk av alle Sine barn, hvis de vil overgi seg til Ham. Han har plass og arbeid til alle. Det er mange, du er iblant dem, som tror, at det ikke er mulig for Gud å bruke dem. Tenk ikke sådan mer. Du kan utføre din lille gjerning på en måte som forherliger Gud. Bekkefaret nekter ikke å fortsette i sitt snevre leie, fordi den ikke er en elv. Gresset nekter ikke å gro, fordi det ikke har proporsjonene til de majestetiske trær. Stjernen nekter ikke å skinne, fordi den ikke er sol. Åh, nei. Alt i naturen har sin anviste plass og klager ikke over sin posisjon. I åndelige ting har enhver mann og kvinne sitt eget særlige område og kall. Den avkastning, Gud forventer, vil stå i forhold til den betrodde kapital, som igjen vil svare til Kristi gaves mål. – Nå er det din tur og ditt privilegium å vise karakter-stabilitet, som vil gjøre deg virkelig moralsk verdifull. Kristus har krav på din tjeneste. Overgi deg til Ham av hele hjertet. – Brev 30. – 22. august 1875. – ”Kjære søster Mary.”

neste kapitel