Denne dag med Gud. kapitel 241. Fra side 244.     Fra side 244 i den engelske utgave.tilbake

Prøven på Seriøsitet. – 23. august.

”Men vær Ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet dere dårer dere selv.” (Jakob 1, 22)

Herren krever tjeneste av enhver sjel. De for hvem de levende orakler er blitt åpnet, som ser sannheten, og som overgir seg med legeme, sjel og ånd til Gud, vil forstå Frelserens Ord, ”Gå arbeid i dag i min vingård.” (Matt. 21, 28), de vil skjønne at det ligger et spørsmål i kravet, ikke en tvang. Guds vilje er kunngjort i Hans Ord, og de som tror på Kristus vil handle ut fra sin tro. De vil være Ordets gjørere.

Testen på seriøsiteten ligger ikke i ordene, men i gjerningene. Kristus spør ikke, ”Hva uttrykker (sier) dere bedre enn andre?” men ”Hva gjør dere bedre enn andre?” Fylt med dyp mening lyder Hans Ord, ”Hvis dere skjønner disse ting, lykkelige er dere da, hvis dere gjør dem.” (Joh. 13, 17). Ord har ingen verdi med mindre de er talt i alvor og i sannhet. Talens talent er gjort effektiv og får verdi, når den etterfølges av tilsvarende handlinger. Det er livsviktig for enhver sjel å høre Ordet og bli en Ordets gjører.

”Gå inn gjennom den trange port! For den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den;” (Matt. 7, 13)

Vi har bevis for at det er mange forførere i verden, menn som sier: ”Jeg går, min herre” men de går ikke. De kan tale behagelige ord og holde fine taler; men de bedrar; deres liv avslører, at deres ord ikke er grunnfestet i Gud. Det praktiske liv gir en klar innsikt i karakteren. Ved våre ord og gjerninger avslører vi for verden, for engler og for mennesker, om vi tror på Kristus som vår personlige Frelser.

Vi kan ikke med gode gjerninger kjøpe Guds kjærlighet, men gode gjerninger avslører, at vi har den kjærlighet. Hvis vi overlater vår vilje og vår vei til Gud, vil vi ikke streve for å oppnå Guds kjærlighet; vi vil adlyde Guds bud, fordi det er rett å gjøre således. Disippelen Johannes skrev: ”Vi elsker Ham, fordi Han elsket oss først.” (1. Joh. 4, 19). Det sanne åndelige liv vil komme til syne i enhver sjel som gjør tjeneste for Kristus. De som er levende for Kristus er fylte med Hans Ånd, og de kan ikke la det være å arbeide i Hans vingård. Det er naturlig for dem å utføre Guds gjerning. La enhver sjel overveie saken i bønn, så han kan handle med fasthet. – Manuskript 120. – 23. august 1899. – ”Gå, arbeid i dag i Min vingård.”

neste kapitel