Denne dag med Gud. kapitel 242. Fra side 245.     Fra side 245 i den engelske utgave.tilbake

Grip Tak I Den Guddommelige Styrke. – 24. august.

”Den gang talte du i et syn til dine fromme og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har opphøyd en ung mann av folket.” (Sal. 89, 20)

Herren elsker deg. Herren har inderlig medfølelse. Hans løfte lyder: ”Hold dere nær til Gud, og Han skal holde Seg nær til dere! Tvett hendene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!” (Jak. 4, 8) Når fienden kommer inn som en flod, skal Herrens Ånd sette opp et banner for deg imot ham. Husk, at Jesus Kristus er ditt håp. I de triste, nedslående timer, som vil ramme deg iblant, sier Kristus til deg: ”La ham ta tak i Min styrke, så han kan stifte fred med Meg; og han skal gjøre fred med Meg!” (Es. 27, 5)

Din oppgave er å ta tak i den styrke, som er like solid som den evige trone. Tro på Gud. Stol på Ham. Vær glad under alle omstendigheter. Selv om du kan få oppleve prøver, vit, at Kristus har lidd seg gjennom alle disse tyngende ting til hjelp for Sine etterkommere. Intet er så kjært for Herren som Hans menighet. Herren ser på hjertet. Han vet, hvem som hører Ham til. Herren vil teste og prøve enhver sjel, som lever. ”Mange skal bli renset, tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.” (Dan. 12, 10)

La de, som elsker Gud og som er Hans Ords gjørere, synge Hans pris og takke Ham, fremfor å tale fordømmende, finne feil og å klage. Herren vil velsigne dem som stifter fred.

Stol på Herren, la ikke følelsene, talene eller holdningene til noen menneskelig agent gjøre deg deprimert. Vær forsiktig, så du ikke i ord eller ved handlinger inviterer andre til å få mulighet til å få overtaket på deg og smerte deg. Fortsett å se på Jesus. Han er din styrke. Ved å se på Jesus vil du bli forandret, så du ligner Ham. Han vil være ditt ansikts helse og din Gud.

Menigheten trenger deg, og du trenger å mildne og undertvinge dine egne følelser for Kristi skyld. Han ønsker, at du skal ha Hans Hellige Ånd til å bearbeide deg. Da kan du skjenke menigheten liv og fred. La dine ord være velvalgte, så du kan være en virkelig velsignelse for menigheten. Plag ikke din sjel med andres vegelsinn. Ta hverandres hender og stå fast og stødig i alle ting. – Brev 125. – 24. august 1900. – Til bror og søster James, nye troende i Australia.

neste kapitel