Denne dag med Gud. kapitel 244. Fra side 247.     Fra side 247 i den engelske utgave.tilbake

Hold Deg Borte fra Det Okkulte. (Spiritisme) – 26. august.

”Og når de sier til dere: Søk til dødningemanene og sannsigerne; som hvisker og mumler, da skal dere svare: Skal ikke et folk søke sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende.” Es. 8, 19.

Spiritisme er et mesterstykke av blendverk. Den er Satans mest suksessrike og fascinerende villfarelse – en som er beregnet til å vinne deres sympati, som har lagt sine kjære i graven. Onde engler kommer i skikkelse av deres kjære og forteller episoder fra de avdødes liv og gjør ting, som de gjorde, mens de levde. På denne måte leder de folk til å tro, at deres døde venner er engler, som svæver over dem og kommuniserer med dem. Disse onde engler, som påtar seg å være de avdøde venner, blir betraktet med en vis form for avguderi, og hos mange har deres ord større vekt enn Guds Ord. Således blir menn og kvinner ledet til å forkaste sannheten og ”rette sin oppmerksomhet mot forførende ånder”

Guds Ord erklærer i positive vendinger, at ”de levende vet at de skal dø, men de døde vet ikke noen ting, og de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt. Både deres kjærlighet og deres hat og deres ærgjerrighet er det for lenge siden forbi med, og de har i al evighet ingen del mer i alt det som hender under solen” (Pred. 9. 5. 6) Disse klare vers gjendriver Spiritismens lære direkte, og hvis man hadde lagt vekt på dem, ville disse ord ha reddet sjeler ut av fiendens snarer.

Mange undersøker spiritismen av ren og skjær nysgjerrighet. De har ingen virkelig tro på den, og de ville vike tilbake i redsel ved tanken om å bli medier; men de har våget seg inn på et forbudt og farlig område. Når de er fanget fast i forførerens garn, vil de finne, at de står under hans makt, som gjør sine undersåtter til de mest elendige, foraktelige og usle slaver, og kun Guds makt kan befri dem. Vår eneste sikkerhet er å stole ubetinget på Guds Ord og trofast følge dets undervisning. Bibelen er det eneste navigeringskart som har markert den smale sti som går utenom ødeleggelsens fallgruver.

Hvilken kjærlighet, hvilken vidunderlig kjærlighet, at Gud bærer over med Sitt forvillede, skakkjørte Folk, og sender hjelp til enhver sjel, som ønsker å gjøre hans vilje, og gi avkall på synd! Hvis mennesker blott ville samarbeide med de himmelske hjelpere, ville de bli mer enn seirvinnere. Falne skapninger, som vi er, i stand til å gjøre de mest avskyelige kriminelle handlinger, kan likevel bli seirvinnere. – The Signs of the Times. – 26. august 1889.

neste kapitel