Denne dag med Gud. kapitel 245. Fra side 248.     Fra side 248 i den engelske utgave.tilbake

I Verden, Men ikke av Verden. – 27. august.

”Dere avgudsdyrkere og horer, dere utro! Vet dere ikke, at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.” Jak. 4, 4.

Herrens store dag er nær. Når Kristus viser Seg i himmelens skyer, vil de, som ikke har søkt Ham av hele hjertet, de, som har tillatt seg å bli bedratt, helt sikkert omkomme. Vår eneste sikkerhet finnes i anger, omvendelse og syndsforlatelse. De som nu vil søke Herren alvorlig og ærlig, idet de ydmyker sine hjerter for Ham og gir avkall på sine synder, vil gjennom sannhetens helligelse bli skikket til å bli forent med medlemmer i den kongelige familie og vil få se Kongen i Hans skjønnhet.

Hvilken utdannelse et menneske enn har, kan kun den bli en effektiv lærer og en suksessfull sjelevinner for Gud og for dem, som blir brakt inn under hans innflytelse, som er klar over at han skal avlegge regnskap for Gud og som samtidig er ledet av Den Hellige Ånd. Skal de, som ikke respekterer de guddommelige råd bli anerkjent som ledere på Herrens institusjoner? – Gud forbyde dette. Hvorledes kan vi anse dem, som viser en vantro ånd, for å være trygge veiledere, de, som i ord og karakter mangler sann gudfryktighet?

”Sannelig sier Jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelens rike.” (Matt. 18, 3)

Selvet trenger å bli ledet til å gå inn under Kristi åk. Den Store Lærer inviterer alle til å lære av Ham. ”Menneskesønnen er kommet for å frelse det, som var fortapt.” (vers 11) Men de, som ønsker å bli frelst må være villig til å la seg frelse på Herrens anviste måte og ikke på den måte de selv ønsker. Guds frie nåde er menneskets eneste håp. Gud mener alvor med hver eneste av oss.

Vi er kalt til å være Herrens spesielle folk i meget høyere betydning enn mange har forstått. Verden ligger under for det onde, og Guds folk må komme seg ut av verden og bli annerledes. De må bli fri fra verdslige skikker og vaner. De må ikke tilslutte seg verdslige personlige oppfatninger, men må skille seg ut som Herrens spesielle folk, oppriktige og alvorlige i sin tjeneste. De må ikke ha noe til felles med mørkets gjerninger. – Brev 280. – 27. august 1906. – Til ”mine brødre og søstrer i Denver og Boulder.”

neste kapitel