Denne dag med Gud. kapitel 247. Fra side 250.     Fra side 250 i den engelske utgave.tilbake

Kristen klokskap. – 29. august.

”Derfor, den som er klok, han tier i denne tid; for det er en ond tid.” (Amos 5, 13)

Forsiktighet skal utvises under bønn av alle, som tror på sannheten. Det er prøvende scener foran oss, og vi trenger å vise stor forsiktighet, idet vi stenger døren til våre lepper, mens de onde står foran oss. I vår erfaring kommer vi til å møte menn med fanatisk iver, som vil provosere dem, som hater sannheten og det vil være nødvendig å bevare en rolig fattet holdning og ikke komme frem med alt, vi vet, for det vil bli gjort inntrykk på menneskelige sinn som under Satans innflytelse vil vokse seg kjempestore.

Det er bruk for å våge og be. De onder, vi skal møte, har lenge samlet seg, og som en storm vil de komme over mange, når de minst venter det. - De kan ikke anklages for å ha forårsaket det onde, men de fremskyndet stormen. Anklager vil bli fremført, som de troende ikke kan gjendrive, fordi de ikke har vist visdom verken ved bruk av penn eller stemme.

Mange lover vil bli satt i kraft for å styre nasjonene, beregnet til å undertrykke; og gamle lover, som praktisk sett har vært uten effekt, vil bli tatt frem igjen. Vi trenger å gå fremad i vårt arbeid med forståelse og i tro, under ledelse av Jesus Kristus som vår vise general. Det skal gjøres et stort arbeid for Mesteren, det siste barmhjertighetens budskap til vår verden skal forkynnes, og vi er avhengige av autoriteter og makter for å finne vei fra den ene ende av verden til en annen, og så lenge vi er avhengige av de makter, som rår, må vi ikke skille oss selv fra dem, for dette er et verdensomspennende budskap.

Vi må bevege oss stille fremover, og når vår vei ser ut til å være blokkert i een retning, skal vi ikke uttale noen fordømmelse over de makter, som rår, for hvis vi gjør det, informerer vi andre om, hvordan de skal arbeide for å stenge veien for oss. Vi skal ikke vekke opp motarbeidende krefter eller fremprovosere gjengjeldelse eller hevn. Klimakset vil komme tidlig nok. Det lister allerede sin vei frem som en tyv om natten. Vi kan tale bibelsannheter, som ikke vil sette opponerende innflytelser i gang. – Manuskript 90. – 29. august 1893. – ”Vår Holdning Overfor De Makter, Som Rår.”

neste kapitel