Denne dag med Gud. kapitel 249. Fra side 252.     Fra side 252 i den engelske utgave.tilbake

Mysteriet: - Åndelig Vekst. – 31. august.

”Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde.” (Ef. 4, 13)

Hvis Kristi etterfølgere blott hadde søkt alvorlig og ærlig etter visdom, ville de ha blitt ført inn i rike områder med sannhet, ukjente for dem. Den som vil overgi seg til Gud, helt og fullt som Moses, vil bli ledet av den guddommelige hånd like virkelig som Israels store leder ble det. - Han kan være uanselig og tilsynelatende ubegavet; likevel, hvis han har et kjærligt, tillitsfullt hjerte og er lydig mot enhver fortrolig åpenbaring av Guds vilje, vil hans evner bli renset, foredlet, fylt med energi, og hans muligheter vil øke. Ettersom han verdsetter undervisning med guddommelig visdom høyt, vil han få et hellig oppdrag betrodd; han vil bli i stand til å gjøre sitt liv til en ære for Gud og en velsignelse for verden.

I dag er mange like uvitende om Den Hellige Ånds arbeid på hjertet som de troende i Efesus. (Se Ap. Gj. 19, 1- 6); likevel er ikke noen sannhet blitt framholdt klarere i Guds Ord. Profeter og apostler har dvelt ved dette emne. Kristus selv leder vår oppmerksomhet til veksten i den grønne verden som en illustrasjon på Hans Ånds påvirkning til støtte for det åndelige liv. Vintreets sevje, som kommer fra roten, blir spredt ut til grenene, støtter veksten, fremkaller blomstring og produserer frukt. Således er det med den Hellige Ånds livgivende kraft, som springer ut fra Frelseren, gjennomtrenger sjelen, fornyer motivene og følelsene og bringer endog tankene inn under lydighet mot Guds vilje, og gir mottakeren evne til å bære den dyrebare frukt: de hellige handlinger.

Opprinnelsen til dette åndelige liv er usett, og den nøyaktige metode ved hvilken det liv blir overført til oss og opprettholdt der, er overmåte mer enn menneskelig filosofi evner å forklare. Men Åndens virkninger er alltid i samsvar med det skrevne Ord. Som i den naturlige, således er det også i den åndelige verden. Det naturlige liv blir bevart øyeblikk for øyeblikk ved guddommelig makt; dog er det ikke gjort ved et direkte mirakel, men ved bruk av velsignelser som er anbrakt innenfor vår rekkevidde. Således får det åndelige liv støtte ved bruk av de midler, som forsynet har gitt oss. Hvis Krist etterfølger vil vokse opp ”til en fullkommen mann, til Kristi fyldes mål av vekst.” (Ef. 4, 13), må han spise livets brød og drikke av frelsens vann. – (The Review and Herald. – 31. august 1911.

neste kapitel