Denne dag med Gud. kapitel 25. Fra side 33.     Fra side 33 i den engelske utgave.tilbake

Guds Ledelse. 25. - januar

”Det er som når en mann skal reise utenlands: før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke. Markus 13, 34.

Et stort arbeid ligger foran oss; det skal ikke utføres etter vår egne ideer eller planer. Hele himmelen er interessert i dette arbeid, og de som engasjerer seg må stå under prins Immanuels blodbestenkte banner. Herren vil, at vi skal stå med våre ansikter vendt mot fronten, for å følge enhver av vår Leders bevegelser og parat til å adlyde Hans ordrer. Han har gitt enhver sin oppgave. Gud har gitt menn og kvinner evner, som ikke skal kastes bort til unyttig granskning og tilpassede følelser; de skal brukes til besluttsom handling. Våre muligheter skal ikke oppslukes av avledning, heller ikke skal de brukes til hensiktsløs travelhet. Alt i den ytre verden beveges av en kraft fra neden. De, som kjenner sannheten skal fylles med inspirasjon fra Gud Selv. Sjelens lamper må holdes i orden og må brenne.

Arbeidet vi gjør er den minste del av vår byrde. Det er synden, som har festet seg til alt, hva vi gjør, som utmatter oss. (utbrenthet). Gud skapte ikke arbeidet til noe annet enn en velsignelse. Mennesket kunne aldri ha vært lykkelig, om han ikke hadde noe å gjøre. Da mennesket ikke hadde noen mørke, fordømmende tanker, før syndefallet, var det ikke noen byrde å være alene, uten selskap; for han kunne studere hele naturen med de mest tilfredsstillende resultater. Men slangens slimete vei har etterlatt sine spor i en forherdet samvittighet. Arbeid fører ikke elendighet med seg. Arbeid bringer lovlige ting frem i overflod, som utfordrer sinnets og legemets krefter. Et liv med det hardeste arbeid er mer tilfredsstillende enn et liv i lediggang.

Guds Ord er likefremt og tydelig med hensyn til arbeid. Ingen mann eller kvinne som er omvendt til Gud kan bli noe annet enn en arbeider.

Den siste invitasjon til kveldsmat blir gitt nu. Sjelens lampe må holdes trimmet og brennende ved på ny å fylle den med den hellige olje. Sakarja 4, 11-14.) La enhver sjel i Herrens navn nu avstå fra all ondskap, for at Herrens dag ikke skal overraske ham som en tyv. Sannheten skal forkynnes i klare, rette linjer, men alltid som den er i Jesus. - Brev 11, 25. januar 1899, to ”Dear Brethren”

neste kapitel