Denne dag med Gud. kapitel 255. Fra side 258.     Fra side 258 i den engelske utgave.tilbake

Du Kan vinne. – 6. september

”Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, fordi du har gitt meg visdom og styrke og nå har kunngjort meg, hva vi bad om; for det, som kongen ville vite, har Du kunngjort oss.” (Dan. 2, 23)

I denne tid, en tid med satanistiske undere, vil alt som er mulig å forstå bli sagt og gjort for å forføre de utvalgte, om det er mulig. La de troende ikke si noe, som kan rose Satans makt. Herren vil skille ut sitt lovlydige folk med kjennetegn på Hans velvilje, hvis de vil la seg forme og tilpasse av Hans Ånd, og la seg bygge opp i den mest hellige tro, idet de lytter intenst til stemmen fra Hans Ord.

La oss ydmyke våre sjeler for Gud. La oss arbeide med Hans ære som eneste motiv. La Hans pris stadig lyde fra våre lepper; for godene, Han gir oss blir daglig fornyet, og burde kvitteres med takksigelse! Gud er langmodig, mild og barmhjertig. Om Han skulle behandle oss etter vår syndighet, vår tåpelige, planløse kurs, vår ustabilitet, hva skulle det da ha blitt til med oss? ”Men Han kjenner vår skapning, Han husker, at vi er støv”. (Salme 103, 14). Husk at intet menneskelig vesen er i seg selv i stand til å motstå den listige, lumske fiende. Skjul deg i Gud og vær sikker på, at Den Hellige Ånd er med deg. Du kan kun bekjempe fienden, når Herren går foran deg.

Hvis vi står på Herrens Store Dag, med Kristus som vår tilflukt, vårt høye tårn, må vi legge all misunnelse, all kamp om overherredømme bort. Vi må fullstendig ødelegge røttene til disse vanhellige ting, så de ikke spirer frem igjen i livet. Vi må anbringe oss selv helt på Herrens side.

Søk rettferdighet, og stå under Den Allmektiges altomfattende beskyttelse. Dette er vår eneste sikkerhet. Herren kaller på deg, Han vil, at du skal søke Ham med et ydmykt hjerte. Les Daniels bønn, og se om din erfaring kan stå i ildprøven. Gud vil rikelig velsigne dem, som ydmyker seg selv for Ham.

Vi må ikke tillate oss selv å bli kjølt ned, - kjølt til døde av dem, som ikke vet, hva det vil si å vandre med Gud… Vi må ikke tillate oss selv å gå inn i strid, tvist eller konkurranse. Vi skal tale ord som skaper fred, nåde og sannhet. Vi må granske våre hjerter flittig, ydmyke oss selv for Gud. Vi skal respektere våre brødre, men vi må ikke plassere dem der, hvor Gud skal være, for de er kun mennesker. - Brev 195. – 6. september 1903, til W. C. White.

neste kapitel