Denne dag med Gud. kapitel 256. Fra side 259.     Fra side 259 i den engelske utgave.tilbake

Hovmod går forut for et Fall. – 7. september.

”Derfor, den som tykkes seg å stå, han se til, at han ikke faller.” (1. Kor. 10, 12)

Akkurat før Peters fall sa Kristus til ham: ”Simon! Simon! Se, Satan krevde å få dere i vold for å sikte dere som hvete.” (Luk. 22, 31)

Hvor sant og oppriktig var ikke Frelserens vennskap til Peter! Hvor medfølende Hans advarsel! Men advarselen ble oversett. I sin selvtilstrekkelighet erklærte Peter tillitsfullt, at han aldri kunne gjøre det som Kristus advarte ham imot. ”Herre”, sa han, ”Jeg er parat til å følge Deg, både i fengsel og i døden. (vers 33) Hans selvtillit beviste hans mangel. Han fristet Satan til å friste seg, og han falt for den listige fiendes kyndighet. Da Kristus trengte ham mest, sto han på fiendens side og fornektet sin Herre i alles påhør.

Mange står der, Peter sto den dag, da han i selvtillit erklærte, at han ikke ville fornekte sin Herre. Og på grunn av deres selvsikkerhet faller de som et lett bytte for Satans list. De, som er klar over sin svakhet, stoler på en makt, som er større enn deres. Og mens de ser hen til Gud, har Satan ingen makt over dem. Men de som stoler på seg selv blir lett overvunnet. La oss huske på, at hvis vi ikke retter oss etter de forsiktighetsadvarsler, Gud gir oss, venter det oss et fall. Kristus vil ikke redde oss fra sår, som vi pådrar oss, fordi vi stiller oss, uten at Han har befalt det, på fiendens grunn. Han lar den selvtilfredse, som later som om han vet mer enn sin Herre, gå på sin antatte styrke. Da blir følgen lidelse og et forkrøplet liv eller kanskje både nederlag og død.

I kampen, får fienden overtaket gjennom de svakeste ledd i forsvaret til dem, han angriper. Her gjør han sine mest intense angrep. Den kristne skulle ikke ha noen svake punkter i sitt forsvar. Kan skulle være barrikadert ved den støtte som Skriften gir til den, som gjør Guds vilje. Den fristede sjel vil seire, hvis han følger eksemplet til den, som møtte fristeren med ordene: ”Det står skrevet.” Han kan være trygg under beskyttelsen av et ”Så sier Herren”

Herren tillater, at Hans barn faller; og så, hvis de angrer det, de har gjort feil, hjelper Han dem til å innta en fordelaktig stilling, - en utkikspost. - Som Han renser gull, således renser Kristus Sitt folk gjennom fristelse og prøver. – Manuskript 115. – 7. september 1902. – ”Faren for selvtilstrekkelighet (selvtillit, selvtilfredshet).”

neste kapitel