Denne dag med Gud. kapitel 258. Fra side 261.     Fra side 261 i den engelske utgave.tilbake

Samvittighetsnag for Synder, Som er Tilgitt. – 9. september.

”Han skal vokse, jeg skal avta.” (Joh. 3, 30)

Jeg føler meg meget sorgtung, når jeg ser mangelen på praktisk religion midt iblant oss. Selvet er sterkt fremhevet, som på utstilling, Kristi Ånd får ingen oppmerksomhet, blir ikke lagt merke til. Vi trenger det himmelske lys til å opplyse oss. Vi ønsker å forny vår helligelse til Gud hver dag.

Hvorfor føler vi oss ikke overbeviste om, at våre synder er tilgitt? Det er, fordi vi er vantro. Vi praktiserer ikke Kristi lærdommer og bringer ikke Hans dyder inn i våre liv. Hvis gleden, jubelen og håpet ble tildelt oss av Den Herre Jesus Kristus, ville det resultere i, at mange av oss ville bli selvbeviste og stolte. Når Jesus kommer til stede i hjertet ved tro, vil leksjonene, som Kristus har gitt oss bli praktisert. Vi vil ha så opphøyde tanker om Jesus Kristus, at selvet vil bli nedprioritert. Våre følelser vil ha sitt senter i Jesus, våre tanker vil bli dratt opp mot himmelen med stor kraft. Kristus skal tilta, jeg skal avta.

Sinnet må trenes til å dvele ved himmelske ting. Ydmykhet vil komme som et resultat av å betrakte Jesu Kristi elskelighet. Ved å dvele ved Kristi ypperligste karaktertrekk, vil vi forstå syndens motbydelige karakter og i tro vil vi gripe etter Jesu Kristi rettferdighet. Kristus vil fremelske dydene, som bor i Ham, så vi kan gjenspeile Hans karakter for andre. Når vi ser hen til Golgatas kors, vil vi ikke opphøye selvet, men stadig se vår uverdighet og hvor mye vår frelse kostet Himmelen, vi vil bli klar over Kristi uforlignelige kjærlighet.

Mange tillater sine sinn å dvele ved sin uverdighet, som om dette var en dyd. Det hindrer dem i å komme til Jesus i troens fulle tillit. De burde føle deres uverdighet, og på grunn av den – på grunn av sin syndighet – burde de føle nødvendigheten av å komme til Frelseren, som er deres fortjeneste og deres rettferdighet, hvis de angrer og ydmyker seg selv. Deres uverdighet er en selvinnlysende, overbevisende kjensgjerning. Jesu Kristi fortjeneste er en sikker ting. La derfor enhver tvilende sjel fatte håp og mot, fordi det finnes Een, som er verdig til å være hans frelser. Hans eneste frelseshåp er å gripe tak ved tro i en verdi, han ikke har, men som blir tilregnet ham av Jesus Kristus, Vår Rettferdighet. – Manuskript 21. – 9. september 1889. – Dagbok.

neste kapitel