Denne dag med Gud. kapitel 259. Fra side 262.     Fra side 262 i den engelske utgave.tilbake

Kristus er Ikke Splittet og Delt. – 10. september.

”Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som Han ville. Var de derimot alle ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå er de mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dere, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til dere.” (1. Kor. 12, 18-21)

Selv om mennesker ikke har samme type karakter, gir det dem ingen grunn til å ta avstand til hverandre. Hvis vi er barn av den himmelske konge, vil vi ikke være så forskjellige, at den ene vil stå i veien for den andre.

Det er Herrens vilje, at Hans tjenere skal ha forskjellige gaver. Det er ved Hans utvelgelse, at mennesker med forskjellige sinn blir brakt inn i menigheten for å bli samarbeidere med Ham. Vi skal møte mange forskjellige sinn, og forskjellige gaver trengs. Guds tjenere skal arbeide sammen i perfekt harmoni. Jeg takker Herren fordi vi ikke alle er nøyaktig ens, men vi skal alle få den samme ånd – Den ånd som bodde i Kristus. Apostelen Johannes var ikke den samme som apostelen Peter. Hver for seg måtte de undertvinge sine særtrekk og mildne sitt temperament, så de kunne hjelpe hverandre ved tro på sannheten og ved helliggjørelse ved sannheten.

Det er Kristi rettferdighet som går foran oss. Det er Hans karakter vi skal etterligne, kopiere. Og hva så? – Herrens herlighet skal slutte toget, være vår baktropp. Vår Leder går foran oss, og idet vi følger Ham, innplanter Han i oss Sin rettferdighet, som blir synlig i våre liv ved et velorganisert liv med gudfryktig konversasjon. Det er tro og gjerninger som gjør oss til kristne, idet det forbereder oss til å sitte sammen på himmelske steder med Kristus.

Er Kristus delt? – Nei. Kristus, som bor i sjelen vil ikke krangle mot Kristus i en annen sjel. Vi må lære å tåle de særtrekk som de, som omgir oss, har. Hvis vår vilje blir kontrollert av Kristi vilje, hvordan kan vi da være uenig med våre brødre? Hvis våre forskjeller skaper strid, må vi forstå, at det er fordi selvet skal korsfestes. Den som Kristus gjør fri, er i sannhet fri. Vi er ikke fullkomne i Kristus, med mindre vi elsker hverandre, som Kristus elsket oss. Når vi gjør det, som Kristus har befalt oss, skal vi være et bevis på, at vi er fullkomne i Ham.

Vi må ha den tro, som profetene forutsa og apostlene forkynte – troen, som er virksom i kjærlighet og derved renser sjelen. – Brev 141. – 10. september 1902. – Til Pastor S. N. Haskell. Byevangelist i New York City.

neste kapitel