Denne dag med Gud. kapitel 261. Fra side 264.     Fra side 264 i den engelske utgave.tilbake

Kristne Akkurat Nu. – 12. september.

”Og nu, mine barn, bli i Ham, for at vi, når Han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for Ham ved Hans komme!”

Mange har til hensikt å bli kristne engang; men ønsker ikke å begynne akkurat nå. - Ikke blott mister dere selv veldig mye ved å forære fienden den aller beste del av deres liv til ham, men dere lar deres barn vokse opp i forsømmelse og mangel på evige ting. Barna har sett deres eksempel, alt var på den gale siden. Deres forsømmelser berøver barna selve kunnskapen, som Gud har gjort det til deres plikt å gi dem, for at de må lære å elske, ære og adlyde Guds krav.

Deres små er hurtige og observerer fort, når de er i nærheten av voksne mennesker. Dere påvirker deres sinn til å tenke, som dere gjør og handle, som dere gjør; de bøyer ikke sine kne for Den Allmektige i Universet, fordi dere ikke gjør det. Det er galt nok og fryktelig nok å tenke på, at dere selv taper deres sjeler, hvis dere ikke overgir dere til Gud, galt nok å tenke på, at dere ikke selv går inn gjennom døren som leder til frelse; men det er ennå mer forferdelig å tenke på, at dere stenger og barrikaderer veien og døren til frelse for deres barn. – Glem for en gangs skyld alt om egen verdighet og sosial posisjon, og start for øynene av deres barn som elever i Kristi skole. Fortell dem åpent og ærlig, at dere har feilet ved å forsømme å betrakte dere selv som Guds barn. Fortell dem, at dere nå ønsker som en familie å begynne å leve for Gud, les så og bed sammen med deres barn.

Dere kan kun finne hvile og fred, når dere finner den i Jesus. Verden, dens høydepunkter og dens skikker, er grunnlaget for utallige lidelser. Mange lider på grunn av uoppfylte ønsker. De legger byrder på seg selv: - sine uoppfylte ønsker. – De føler samvittighetsnag, fordi de ikke er i harmoni med Gud, og de frykter Hans mishag og vrede. Deres tilværelse er en vedvarende, kontinuerlig engstelse. Det er mangel på himmelsk trøst under lidelse. De er redde for straff. Det er en engstelig forutanelse, en frykt for fremtiden.

Et offer er gitt for sjeler, et uendelig, ubegrenset offer. En fyrste dør for sine rebelske undersåtter, for at de skal bli i stand til å fly fra synd, korrupsjon og elendighet. De kan alle motta tilgivelse, renhet og himmelen gjennom den store degradering, som Guds Sønn gjennomgikk.

Kom, mens barmhjertighetens søte stemme inviterer deg. Brev 26. – 12. september 1879. – Et personlig vitnesbyrd til en mann og hans hustru.

neste kapitel