Denne dag med Gud. kapitel 263. Fra side 266.     Fra side 266 i den engelske utgave.tilbake

Dyrk Den Kristuslignende Kjærlighet. – 14. september.

”For den som vil elske livet og se gode dager, han holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra å tale svik;” (1. Peter 3, 10)

Den kristne forelder burde aldri miste fornemmelsen av å være et av Guds små barn, og at han bør kultivere en høflig, medfølende holdning, fordi han er en lærer fra Gud. Han skal presentere Jesus for sine barn. I sin omgang med dem, må det ikke komme noen impulsivitet eller vold til syne, og heller ikke må det finnes en kall, iskald verdighet, som fryser kjærligheten i hjertene deres til is. Han skal være så vennlig, så følsom, at barnas hjerter vil bli bløtgjort og mildnet, forberedt til å ta imot Kristi kjærlighet og nåde. Ingen harde ord skulle tales av noen kristen til noen, gammel eller ung. Slike ord er inspirert av fienden.

Guds Ord lærer oss å være vennlige, milde, barmhjertige og høflige. Oppelsk en Kristuslignende kjærlighet. La alt dere gjør bære preg av denne kjærlighet. De, som ikke taler Kristi ord og ikke utfører Kristi gjerninger, forsøker å klatre inn i himmelen ad en annen vei enn gjennom døren.

Forsøk ikke å bevare deres kalle, ikke Kristus lignende verdighet. Dette er ikke religion; det er ikke kristent. Hva dere trenger er lyset, som skinner i Kristi ansikt, som kan få alles ansikter til å skinne med stråleglansen fra Hans kjærlighet. Legg bort deres seperasjonsmentalitet, deres nedvurderings verdighet. Gud har ikke fortalt dere, at dere skal nære noe sånt. La deres hjerter være fylt av Kristi kjærlighet. Da vil en Kristuslignende sympati lyse frem fra deres ansikter.

Det finnes noen, som arbeider med hellige ting, som ikke har noen tro på Gud og Hans makt. De mangedobler sine anstrengelser for å arve evig liv etter deres egne planer. Hvor ynkelige er deres forgjeves anstrengelser for å rettferdiggjøre seg selv og å forsøke å demme opp for den nedadførende strøm av ondt. De er maktesløse; for de gjør ikke Gud til sin tillit, sin hjelp og sin støtte.

Gud er den ubegrensede, evige, ikke skapte kilde til alt godt. Alle, som ser hen til og stoler på Ham vil finne, at Han er slik. Til dem, som tjener Ham, klynger seg til Ham som deres himmelske Far, gir Han den forsikring, at Han vil oppfylle Sine løfter. Hans glede vil bo i deres hjerter, og deres glede vil være fullkommen. – Brev 203. – 14. september 1903. – ”Til dem, som har ansvar i Nashville Bokforlag.”

neste kapitel