Denne dag med Gud. kapitel 265. Fra side 268.     Fra side 268 i den engelske utgave.tilbake

Ta Jesus På Hans Ord. – 16. september.

”Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;” (Fil. 4, 6)

Jeg tenker meget på deg, og det smerter meg, at du er bekymret og føler deg urolig til sinns. Jeg ville så gjerne trøste deg, hvis det hadde stått i min makt. La oss huske på, at Jesus, vår dyrebare Jesus, har vært deg nær så mange ganger, når du har trengt en nærværende hjelp. Bedrøv ikke Den Hellige Ånd, men slutt å bekymre deg. Dette er hva du har sagt til andre mange ganger. La ordene fra dem, som ikke er syke, som du er, trøste deg, og må Herren hjelpe deg, er min bønn.

Hvis det er Herrens vilje, at du skal dø, skal du føle, at det er ditt privilegium å gi hele kropp – legeme, sjel og ånd – i hendene på en rettferdig og barmhjertig Gud. Han har ikke slike fordømmende følelser, som du nå forestiller deg. Jeg vil så gjerne, at du skal slutte med å tenke, at Herren ikke elsker deg. Kast deg selv uten forbehold inn under de barmhjertige vilkår, som Han har skapt.

Du må ikke tenke, at du har gjort noe, som har ført til, at Gud har behandlet deg med strenghet. Jeg vet helt sikkert, at du trygt kan stole på Hans kjærlighet og ta Ham på Hans Ord.

Han ønsker, du skal tro, og leve ut din tro. Kristus har i Sitt liv gitt oss en illustrasjon på den elskelige karakter, som Han ønsker, at vi skal eie. Intet spor av mistillit må ta bolig i våre sinn. Ingen misforstått forståelse av Guds storhet må undergrave vår tro. Må Gud hjelpe oss til å ydmyke oss selv i saktmodighet og enkelhet.

Kristus la Sin kongekappe og Sin kongekrone til side for å bli i stand til å assosiere seg med menneskeheten og vise, at menneskelige vesener kan være fullkomne. Kledd i barmhjertighetens klær levde Han et perfekt liv i vår verden for at gi oss et bevis på Sin kjærlighet. Han har gjort det, som skulle gjøre mistro til Ham til en umulighet. Fra Sin høye stilling i det himmelske råd, steg Han ned for å ta menneskenes natur på Seg. Hans liv er eksempel på, hva våre liv kan bli. At ingen forståelse av Guds storhet skulle komme inn og ødelegge vår tro på Guds kjærlighet, Kristus kom som en sorgenes mann og fikk oppleve dyp fortvilelse. Det menneskelige hjerte, som blir overgitt til Ham, vil bli til en hellig harpe, som frembringer og sender ut hellig musikk. – Brev 365. – 16. september 1904. Til Marian Davis, en av Ellen Whites sekretærer, som holdt på å dø av tuberkulose.

neste kapitel