Denne dag med Gud. kapitel 266. Fra side 269.     Fra side 269 i den engelske utgave.tilbake

Alle Mennesker er Brødre. – 17. september.

”Gud, Han som skapte Verden og alt som i den er, Han som er Herre over Himmel og Jord, - og Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele Jorderike. – (Ap. Gj. 17, 24. 26)

Gud har vist menneskelige vesener et ubegrenset evig kjærlighets dyp, men hvor kort er vi ikke kommet på vår vei til å lære å sette pris på denne kjærlighet. Kristus døde på Golgatas kors, for at syndere kunne bli frelst fra syndens slaveri og bli satt på et fordelaktig sted foran Gud. Tenk på den vidunderlige kjærlighet, som Faderen viste, da Han gjorde dette offer. Det er vårt privilegium, å vise dem, som er utenfor menigheten til denne kjærligheten, det er vår forrett å fortelle syndere om det, Kristus har gjort for dem, og hva de kan utvikle seg til ved Hans forvandlende nåde.

Vi ønsker, at i alt, som gjøres, skal Herrens navn bli herliggjort og Hans verk fremmes. Det har aldri vært en tid, hvor guddommelig lederskap har vært mer nødvendig enn nu. Menneskelige fordommer kommer ikke fra Gud. Å la seg styre av impulser er meget farlig. Menneskelig impulsivitet er et ynkelig produkt og kan ikke erstatte hellig overveielse.

Herren Jesus ser på hver sjel med intens interesse. Han har erklært, at den åndelige karakter i Hans menighet skal bevares omhyggelig. Menigheten er i verden, og den skal gjøre en jobb for verden, men dørene i menigheten må ikke åpnes for verdslighet. ”Enhver plante, som min himmelske Far ikke har plantet, skal rykkes opp med rot.” (Matt. 15,13) Menigheten skal beskyttes nøye. Dens hellige karakter bør bli åpenbar for verden. ”For vi er Guds medarbeidere; dere er Guds åkerland, Guds bygning.” (1. Kor. 3, 9) ”Derfor mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven; for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til Hans velbehag.” (Fil. 2, 12. 13)

I dag skal sannheten forkynnes for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Kristus ønsker, at vi skal arbeide på en måte som ikke vil skape fordom, for når fordom er skapt, blir noen avskåret fra å høre sannheten.

Vi er stadig i denne verden, hvor disse barrierer eksisterer, og vi må jobbe på en måte, som vil hjelpe oss til å nå alle klasser. La ikke de nåværende hindringer bekymre deg og ødelegge din tro og din tillit til Gud. – Manuskript 114. – 17. september 1904. – ”Retningslinjer Angående Arbeide for Fargede Folk.”

neste kapitel