Denne dag med Gud. kapitel 268. Fra side 271.     Fra side 271 i den engelske utgave.tilbake

Hvordan Kan Vi Ha Himmel Her. – 19. september.

”Men nu stunder de etter et bedre fedreland, det er et himmelsk; derfor skammer Gud Seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for Han har gjort en stad ferdig til dem.” (Hebr. 11, 16)

Vi ønsker og forsøker med all den visdom, Gud har gitt oss, å åpne Skriftene for dem, som lever i mørke. I Skriftene finnes det glede, håp og fred for de fortvilte og motløse. Vi har ikke råd til å bruke vår Gudgitte gave og vie den til alminnelige formål på denne jord. Vi ønsker en tro, som kan gripe og holde fast på løftet, som er framsatt i evangeliet. Hva om vi skulle tape vår sjel? Det ville ha vært bedre for oss, om vi aldri hadde vært født. En sjel er mer verdt enn all det gull og sølv, som kan hopes opp på denne jord.

Vi vil så gjerne framelske en levende tro på Gud. Vi ønsker, at våre øyne må være vendt bort fra denne verdens attraksjoner og være fokusert på Himmelen og himmelske ting. Vi ønsker ikke, at verden skal ta opp plassen mellom oss og Gud; men vi ønsker at vårt blikk festes på Guds herlighet og på den alene. Vi taler om Himmelen og dens velsignelse, og det ville være et stort tap å miste det håp. Vel! hvis dette er tiltrekkende, noe dere virkelig ønsker, da bring det inn i deres liv, få det inn i deres familier og utdann deres barn til ikke å leve for denne verden men for fremtidens udødelige liv.

Du kan ha en liten himmel her nede, hvis du bare vil feste ditt øye på Gud. – se ikke på Kristus den halve tid og på verden den annen halvdel av tiden. Når du lever for Gud, vil Han legge Sin Evige Arm under deg og si: ”Mitt åk er gagnlig og Min byrde er lett.” (Matt. 11, 30) Tror du det? Jeg kan bekrefte, at dette er slik. Min erfaring har vist meg, at jeg ikke ville ha ønsket meg en prøvelse mindre eller en sorg mindre, for Paulus sier: ”For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylle av herlighet i overmål på overmål, så som vi ikke har det synlige for øye, men det usynlige, for det synlige er timelig, men det usynlige evig.” (2. Kor. 4, 17. 18) Vi ønsker å se på ting, som har evig betydning, tenke alvorlig over, hva vi har brukt vår tenkeevne til. Har vi forsøkt å styrke den med tomme, intetsigende ting, som vi ikke kan ta med oss, når vi blir løftet opp for å møte Kristus i luften.

Vi ønsker å være skikket, så vi kan ha en rikelig inngang til Guds stad. Alt sammenlignet med dette er uten betydning. Manuskript 16. – 19. september 1886. – ”Privilegiet av Å Være en Kristen.”

neste kapitel