Denne dag med Gud. kapitel 269. Fra side 272.     Fra side 272 i den engelske utgave.tilbake

Kristus er Veien. – 20. september.

”Filip sier til Ham: ”Herre! Vis oss Faderen, og det er oss nok! Jesus sier til Ham: Så lang tid har Jeg vært hos dere, og du kjenner Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: vis oss Faderen? (Joh. 14, 8.9)

Vi kan ikke ved gransking utforske Gud. Men Han har åpenbart Seg gjennom Kristi karakter, Han som er stråleglansen av Sin Faders herlighet, og er det uttrykte bilde av Faderens person. Hvis vi ønsker kunnskap om Gud, må vi bli lik Kristus.

Den som ikke forsøker å bli mer lik Kristus hver eneste dag, kan ikke kjenne Guds karakter. Å leve et rent liv i troen på Kristus som en personlig Frelser, bringer den troende inn i en klarere, høyere forståelse av Gud. Ingen, hvis karakter ikke er edel og lik Kristi karakter, kan beskrive Gud i et korrekt lys. Han kan forkynne Kristus, men han kan ikke vise sine tilhørere, at Kristus er en iboende gjest i hans hjerte.

De som har del i Kristi kjærlighet, fordi de har mottatt sannheten, vil bevise dette ved å gjøre alvorlige, selvoppofrende anstrengelser for å bringe budskapet om Guds kjærlighet til dem, som er uvitende. Slik blir de Kristi medarbeidere. Kjærlighet til Gud og til hverandre forener sjelen med Kristus med gylne kjærlighetsbånd. Sjelen er bundet til Ham i hellig, opphøyet forening.

Sann helligelse forener de troende med Kristus og med hverandre med bånd av inderlig sympati. Denne forening gjør, at det konstant flyter Kristuslignende kjærlighet i rike strømmer inn i hjertet, hvilken igjen flyter frem som kjærlighet til andre.

De kvaliteter, som er viktige for alle å eie, er de samme som markerte Kristi karakters fullkommenhet: Hans kjærlighet, Hans tålmodighet, Hans uselviskhet og Hans godhet.

Det er den største og mest fatale feiltakelse å anta at mennesket kan ha tro, som bærer frem til det evige liv uten å ha Kristuslignende kjærlighet til sine brødre. Den som elsker Gud og sin neste er fylt med lys og kjærlighet. Gud er i ham og i alle omkring ham. Kristne elsker dem, som er omkring dem som dyrebare sjeler, som Kristus døde for. Det finnes ikke noe sådant som en kjærlighetsløs kristen, for ”Gud er kjærlighet.” – Manuskript 133. – 20. september 1899. – ”Betydningen av Guds Lov.”

neste kapitel