Denne dag med Gud. kapitel 27. Fra side 35.     Fra side 35 i den engelske utgave.tilbake

Komme i Tritt. - 27. januar.

”Brødre, jeg formaner dere i Vår Herre Jesu navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke.” 1.Kor. 1, 10.

Siste natt synes jeg å stå foran en stor forsamling, som ikke var en enhet. - En ville stå på stedet hvil, en annen ville gå fremad. De kunne ikke bli enige med hverandre. Jeg så et himmelsk vesen vise seg for dem og hørte Ham si: Stil opp i rekken! Ingen kjemper en kamp på egne premisser. Forsamlingenes Herre sier: Stil opp i rekken!

Etter dette sov jeg ikke mer. Jeg lurte på, om våre brødre, som var til stede ved dette møte stilte opp i rekken. - Det er ofte meget vanskelig for en stor gruppe arbeidere å komme til full enighet; men alle, hver eneste en, må stille opp i geleddet, og fylle sin anviste plass. Måtte Herren hjelpe Sine tjenere å gjøre dette, er min bønn.

Selv om noen kan ha fulgt sine egne innskytelser en stund, er det mulig for dem å snu og komme seg inn i rekken. Herren ser, at det ikke er best for Hans barn å få gjøre akkurat det, de helst vil: nekte å forene seg med de brødre, som ser på ting fra andre vinkler, enn de selv gjør.

Det finnes de, som ikke er særlig villige til å takke ja til invitasjonen om å gi avkall på sine egne ideer og komme i harmoni med Guds tanker. De foretrekker å gå egne veier. De som ønsker å gjøre det, har den frihet å få fortsette på sin egen vanhellige sti, men enden på den er sorg og tilintetgjørelse.

Herren har utvalgt menn, som Han vil bruke, så lenge de er villige til å bli brukt i samsvar med Hans gode vilje. – Han kan aldri bruke noen, som forsøker å ydmyke en annen. Ydmyk dere selv, brødre. Når dere gjør det, er det mulig for hellige engler å kommunisere med dere, og plassere dere på et fordelaktig sted. (Gi dere en vekters posisjon). Da vil deres erfaring, i stedet for å være en feiltakelse, bli fylt med glede og lykke. Forsøk å være i harmoni med Guds ledelse, da vil dere bli mottakelig for Guds Ånds tilskyndelser.

Herren kommer. Alle tings ende er nær. Vi har kun kort tid til å utvikle vår karakter. Manuskript 47. 27. januar, 1910. ”Still opp i geledd.”

neste kapitel