Denne dag med Gud. kapitel 270. Fra side 273.     Fra side 273 i den engelske utgave.tilbake

Gud er en Person. – 21. september.

”Ved tro skjønner vi, at verden er kommet i stand ved Guds Ord, så det som sees, ikke ble til av det synlige.” (Hebr. 11, 3)

Hele den naturlige verden bærer vitnesbyrd om den levende Guds arbeider. Naturen er vår lærebok, gitt oss av Gud, alle tings Skaper. Tingene i naturen skal ikke kalles Gud. De er uttrykk for Guds karakter, men de er ikke Gud. På grunn av de ting, Han skapte, kan vi forstå Gud, Hans kjærlighet, Hans makt og Hans herlighet, men det er en stor fare for mennesker å tilbe naturen som Gud.

Menneskers kunstneriske dyktighet produserer meget fine eksempler på skjønt håndverk, der kan vise ting, som fryder øyet, og disse ting gir oss noen ide om designeren, men tingen som er laget er ikke kunstneren. - Det er ikke arbeidet som skal roses, men mannen som tegnet tingene, som verdsettes så høyt. - Således er det også i naturen. Herrens makt er et konstant synlig mirakel, så den menneskelige familie kan se en uendelighet over og på den annen side av de ting, som er skapt, og de kan vite, at Han, som formet slikt et vesen som et menneske, også har skapt alt det skjønne i den naturlige verden.

Det skrives meget i vår verden i dag om, at Skaperen ikke er en person. Gud er en person, og mennesket ble skapt i Guds bilde. Etter at Gud hadde skapt mennesket i Sitt bilde, var skikkelsens form perfekt i alle henseender, men formen hadde ikke liv. Da pustet en personlig, selveksisterende Gud livets ånde inn i skikkelsen og mannen ble et levende, pustende, intelligent vesen. Alle deler av det menneskelige maskineri ble satt i sving. Hjertet, arteriene, venene, tungen, hendene, føttene, forstanden og sansene ble satt under fysisk lov. Det var da, at mennesket ble til en levende sjel.

Gjennom Jesus Kristus, Gud – ikke en parfyme, ikke noe ufattelig, men Gud, som er en person - skapte mennesket og utstyrte ham med intelligens og kraft.

Herren er en levende Gud, en person. Vår Frelser kom som en levende person til vår verden for å tilintetgjøre virkningene av de tilsynelatende ekte, men fordreide teorier og forredderske, forvridde tanker som Satan var opphavet til. - Manuskript 117. – 21. september 1898. ”En personlig Gud.”

neste kapitel