Denne dag med Gud. kapitel 273. Fra side 276.     Fra side 276 i den engelske utgave.tilbake

Partnere Med Gud. – 24. september.

”Derfor er verken den noe som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst.” (1. Kor. 3, 7)

Vi trenger å skjønne, at vi hver især er i arbeidsfellesskap med Gud. ”Derfor, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mer i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven; for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til Hans velbehag.” (Fil. 2, 12. 13) Her beskrives samarbeidet mellom de guddommelige og de menneskelige agenter.

Den Tidlige Regn og Senregnet trengs. ”For vi er Guds medarbeidere; dere er Guds åkerland, Guds bygning.” (1.Kor. 3, 9) Herren alene kan sende den dyrebare Tidlige – og Sildige Regn. Skyene, solskinnet, duggen om natten – er himmelens mest dyrebare forsyninger. Men alle disse gunstbevis som så nådig gies oss fra Himmelen vil vise seg å være av liten verdi for dem som ikke tilegner seg dem ved strevsom innsats. Personlige anstrengelser må gjøres, når man dyrker jorden. Man må pløye og pløye igjen. Verktøy må brukes og menneskelig dyktighet må anvendes. Sæden må såes i rette tid. Lovene som kontrollerer såtid og høsttid må overholdes, hvis ikke blir det ingen høst.

Apostelen viser et annet bilde: ”Dere er Guds bygning.” (1.Kor.3,9) En åndelig bygning skal oppføres. Konstruksjonen av bygningen krever dyktighet og evne til å bruke tømmeret, som Gud har fått til å gro til glede og velsignelse for mennesker. Gud har skaffet skogtrærne, og nu kan menneskene bruke trærne. De skal felles og forberedes ved hjelp av sag og øks, kile og hammer for å egne seg til byggemateriale.

Slik presenteres samarbeidet mellom det menneskelige og det guddommelige. All kraft kommer fra Gud. ”Uten Meg” sier Kristus, ”kan dere intet gjøre.” (Joh. 15, 5) Så hvor mange timer er det trygt å arbeide alene? All herlighet utgår fra Gud og skulle vende tilbake på enhver tenkelig måte gjennom samarbeide med Gud.

Vi trenger omhyggelig å gjennomtenke vår egen åndelige interesse. Hvis vi bor i Kristus, vil vi ikke tillate ambisiøse forretningsanliggender, selv i vår tjeneste for Ham, å bli satt foran den åndelige vellukt, som skulle karakterisere vårt samkvem med våre brødre. – Manuskript 182. – 24. september 1897. – ”Dere er Guds Husholdere”

neste kapitel