Denne dag med Gud. kapitel 275. Fra side 278.     Fra side 278 i den engelske utgave.tilbake

Guds Kontinuerlige Oppfordring. – 26. september.

”Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er slik med, kan dog ikke skjules.” (1. Tim. 5, 25)

Mange som elsker selvtilfredsstillelse og som klager over det Laodikeiske budskaps likefremme vitnesbyrd, er uvitende om, hvor syndige deres handlinger virkelig er; men i dommen vil de skamme seg over sin utakknemmelige og opprørske ferd mot Den, som har tålt dem så lenge og som ikke har forkastet dem i deres synder. Ingen bekjennelse, ingen gråt, kan da hjelpe dem, som har ødelagt sine rulleblad. Mange av dem, som nu bekjenner seg til å være Kristi disipler, vil være blant dem, som ikke ville angre, men som lurte seg selv og resultatet ble evig fortapelse. Å bortforklare sannheten vil ikke gi noen mot til på dommens dag å åpne sine lepper til selvforsvar. Da vil de bøker bli åpnet som forteller om enhver individs handlinger.

Gud har sendt budskaper fra Sitt Ord til sjeler, som lever skjødesløse liv, og som ikke skammer seg over, at deres handlinger tok feil retning. Jeg hørte disse ord: ”Hvorfor vil du si, Jakob, og tale så, Israel: Min vei er skjult for Herren, og min rett går min Gud forbi? Vet du ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, den som har skapt Jordens ender, Han blir ikke trett, og Han blir ikke mødig; Hans forstand er uransakelig.” (Es. 40, 27. 28) Hvis likegyldige, selvtilfredsstillende sjeler ville søke Herren og bekjenne sine synder, ville de skjønne, at deres uomvendte liv fører andre på villspor, og da ville de angre og omvende seg.

Gud appellerer konstant til det menneskelige hjerte, idet Han byder oss å legge merke til Hans kjærlighet og barmhjertighet, og akseptere Hans rettferdighet i stedet for den ondes prinsipper. Slik har Han bønnfalt menneskene i alle tidsaldre. På Noa tid talte Kristus til menneskene gjennom en menneskelig budbringer, som talte til dem, som var syndens slaver. Kristus kom til Israel skjult i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Det var Ham som utdannet den uendelig store folkemasse på deres ørkenvandring.

Det er mange, som ikke tenker tilstrekkelig over disse ting. Den undervisning, som ble gitt Israel, burde i dag vært forstått av enhver sjel, som lever. Mennesket kan påstå seg å ha stor intelligens, men ein trenger mer enn menneskelig intelligens for å fatte og gripe evangeliets åpenbaringer. – Brev 106. – 26. september 1909. – Til Våre Menigheter i Oakland og Berkeley.”

neste kapitel