Denne dag med Gud. kapitel 276. Fra side 279.     Fra side 279 i den engelske utgave.tilbake

Forsøm Ikke De Små Ting. – 27. september

”Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; (Matt. 6, 27. 28)

Jeg ble oppfordret til å tale (til en stor forsamling i Oakland, California) om nødvendigheten av et dypt og grundig arbeid for enhver sjels innerste karakter, så at hver enkelt kan styrkes med all kraft, og videre, at det burde gjøres de mest alvorlige og ærlige forsøk på å hjelpe alle, som vi kommer i kontakt med, ved forskrift og eksempel, og således kjempe for, at dette grundige arbeid også blir gjort for dem gjennom Jesus Kristus, Vår Herre og Frelser.

Veldig mange kan lett bedraes med hensyn til deres åndelige tilstand. I Kristus har vi seieren. I Ham har vi den fullkomne modell. Mens Han hatet synd med et perfekt hat, gråt Han over en synder. Han eide den guddommelige natur samtidig med, at Han eide et lite barns ydmykhet. Han hadde de egenskaper i Sin karakter, som vi skal ha i våre karakterer: ufravikelig utholdenhet på pliktens vei, som ingen hindringer eller farer kan stoppe, samtidig var Hans hjerte så full av medfølelse, at menneskehetens smerter fylte Hans hjerte med dypeste medynk. Han kunne ikke gå dem forbi, for Han var Den Store Lege, som var kommet for å helbrede menneskehetens sykdommer.

Han var Himmelens Majestet, som utførte fremtidens gjerning, og likevel tok Han opp og justerte aktuelle saker for nåtiden; Han forsømte ikke de små ting, likevel levet Han ut de største planer for innvånerne i en fallen Verden.

Jesus, Den Dyrebare Frelser, talte til sine tilhørere om deres daglige plikter, deres bekymringer for klær, deres mat og drikke. Han lærte dem, at disse ting ikke måtte bli den interesse som opptok dem mest, selv om de stadig måtte bære denne byrde. Han henviste dem til fuglene og fortalte dem, at deres himmelske Far endog tar vare på den lille spurv. Han opprettholder verdener, likevel tar Han vare på de små fugler, og hvor meget mer bryr han seg om dem, som er skapt i Hans bilde. Han viste til blomstene i sin strålende skjønnhet, inviterte dem til å legge merke til dem, og erklærte, at de i sin nakne enkelhet overgikk Salomos prakt; og dog skjæres de ned på en dag. Er dere ikke mer verdt enn de? – Manuskript 21. – 27. september 1889. – Dagbok.

neste kapitel