Denne dag med Gud. kapitel 277. Fra side 280.     Fra side 280 i den engelske utgave.tilbake

Jag Mot Målet. – 28. september.

”Men ett gjør jeg; idet jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det, som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.” (Fil. 3, 14)

Vi har alle en erfaring å vinne og kors, som skal bæres. Hvis vi er opptatt med vår egen fornøyelse og tilfredsstiller våre egne ønsker og vår egen smak, vil vi bli funnet for lette på gjengjeldelsens og belønningens dag. Hvis vi lever for å gjøre andre godt og for å forherlige Gud, vil vi ikke tenke så meget på oss selv, men på å være til nytte i verden, være en velsignelse for menneskeheten, da kan vi motta velsignelsen: ”Vel gjort” fra Mesterens lepper.

Vi skulle leve for den neste verden. Det er et nederlag å leve et tilfeldig målløst liv her nede. Vi ønsker å ha en hensikt med livet - å leve for noe. Gud hjelp oss alle til å være mer selvoppofrende, mindre opptatte med å ta vare på oss selv, mer selvforglemmende og måtte vi ha færre selviske interesser; la oss gjøre godt, ikke for den ære, vi kan motta her, men fordi det er hensikten med våre liv, og vi skal stå til ansvar for dette ved avslutningen av vår eksistens.. La vår daglige bønn gå opp til Gud, at Han vil fjerne all selviskhet fra oss.

Jeg har sett, at de som lever med det mål, å gjøre alt de kan for å være til gagn og til velsignelse for sine medmennesker og ære og herliggjøre deres Frelser, er de virkelig lykkelige på jorden, mens mennesker, som er hvileløse og utilfredse og prøver både dit og datt, idet de håper, at de kan finne lykke, alltid klager over skuffelse. De savner alltid noe, er aldri tilfredse, fordi de lever for seg selv alene. La det være ditt mål å gjøre godt og trofast utføre din del i livet.

Der er det hastverk og spenning! – Mennesker investerer febrilsk sin kapital i obligasjoner og aksjer, blir rike på en dag, likevel er de ikke tilfredse. De fortsetter å investere i vanvittig forventning. Aksjeverdien faller, en som er millionær om morgenen er en tigger om natten og tenker at den beste måte å få slutt på altsammen er en pistol, et rep eller vannet i bukten. - Penger er en velsignelse, når de, som disponerer dem, er klar over, at de er Herrens forvaltere, at de arbeider med Herrens kapital, og at de en dag må stå til ansvar for deres forvalterskap. Bibelen fordømmer kjærlighet til penger og forteller, at kjærlighet til penger er roten til alt ondt – en slik kjærlighet som gjør, at når en mann mister penger, blir det dyrebare liv, som Gud har gitt ham, ikke regnet for noe, fordi pengene er borte. - Brev 17. – 28. september 1872. – Til J. E. White.

neste kapitel