Denne dag med Gud. kapitel 279. Fra side 282.     Fra side 282 i den engelske utgave.tilbake

Et Stort Arbeid Skal Gjøres. – 30. september.

”Og om en basun gir en utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg rede til strid? Således også med dere: Dersom dere ikke med deres tunge fremfører tydelig tale, hvorledes kan en da skjønne det, som blir sagt? Dere vil da tale bort i været.” (1. Kor. 14, 8. 9)

Det er mange som har ventet på å få høre den ”tydelige lyd” i det budskap, som er i stand til å møte nødssituasjonen. Overalt i vårt land har Herren ærlige sjeler, som står der, i villrede, uvisse. – Budskapet skal forkynnes med helliget dyktighet. Herrens Ord er talt. Gud kaller helliggjorte hjerter og lepper. Advarselsbudskapene skal forkynnes i de store byene, men også i de mindre og på bygdene. Guds utvalgte menn skal arbeide med iver, med tilgang til våre bøker og det gjennomtrengende lys. Artiklene i våre blader skal ikke presentere sannheten på en romantisk måte, for det svekker det inntrykk, som skal gjøres av den mest alvorlige og høytidelige sannhet som noensinne er overgitt dødelige. De skal inneholde et enkelt og klart: ”Så sier Herren.” Budskapet skal gjentaes, Bibelbevis fremføres, ikke på romantisk vis, men på Bibelens vis. Det er mange som våger og venter på beviset på sann religion.

Herren erklærer, at ”Budskapet skal gå frem i ord, som uttrykker høytidelig advarsel. Intet som kan hindre den klare presentasjon av budskapet skal legges inn i deres planer. Gjenta budskapet. Ondskapen i byene tiltar. Fienden har stor innflytelse på mennesker, fordi Mitt folk ikke åpnet sine hjerter, så de skjønte sitt ansvar. Si til Mitt folk, at de må ta opp sitt arbeid og forkynne budskapet. De skal tale og jobbe i sann gudfryktighets enkelhet, og Min Ånd vil påvirke hjertene. La den sanne advarselslyd bli hørt. Min Engel skal gå foran deg, hvis du ønsker å bli helliggjort gjennom sannheten.”

Et stort arbeid skal gjøres. Sannheten skal forkynnes med klar og tydelig lyd. Vi må arbeide i Den Hellige Ånds helligelse og vandre ydmykt foran Gud. Vi må sende budbærere overalt på alle de uoppdyrkede marker, og Herren vil påvirke hjertene. Den første og den andre engels budskaper ble forkynt i Åndens kraft og de som i sin forkynnelse vandret og arbeidet i ydmykhet ble storlig velsignet. La oss våkne opp og med stor energi ta fatt på arbeidet som skal gjøres. – Brev 88. - 30. september 1910. Til pastor A. G. Daniells, president for The General Conference.

neste kapitel