Denne dag med Gud. kapitel 28. Fra side 36.     Fra side 36 i den engelske utgave.tilbake

Herre Du Vet Alt Om Dette! - 28. januar.

”For vi har ikke en kamp imot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” Ef. 6, 12.

Etter at jeg kom til dette møte (biennial session, Pacific Union Conference), har jeg hatt en merkelig opplevelse. En dag, etter at jeg hadde stått foran forsamlingen for å lese en sak, fortsatte den byrde, som hvilte på min sjel å sjenere meg, også etter at jeg var kommet tilbake til mitt rom. Jeg følte meg plaget. Den natt følte jeg, at det var risikabelt å falle i søvn. Det synes som om, det var onde engler akkurat der i rommet, hvor jeg befant meg. Og mens jeg led psykisk, var det som om jeg hadde stor legemlig smerte. Min høyre arm, som gjennom årene, nesten alltid har vært beskyttet mot sykdom og lidelse, føltes kraftløs. Jeg kunne ikke løfte den. Deretter fikk jeg den mest intense ørepine; deretter en skrekkelig smerte i kjeven. Jeg følte trang til å skrike høyt. Men jeg fortsatte å si: ”Herre, Du vet alt om dette.”

Jeg hadde smerter overalt. Det synes som om min hjerne og enhver del av min kropp led. Inn imellom satte jeg meg opp og tenkte, ”jeg vil ikke ligge her et eneste sekund mer.” Så fulgte tanken, ”Du kommer bare til å vekke dem, som er i huset, og de er ikke i stand til å gjøre noe som helst for deg.” Så fortsatte jeg å se opp til Herren, idet jeg sa: ”Herre, Du vet alt om denne smerte.” Lidelsene fortsatte, til tider hadde jeg smerter i kjeven, så i hjernen, og så andre steder i kroppen, det fortsatte til det nesten var dagslys. Akkurat før daggry falt jeg i søvn ca. en time.

Min arm er i orden nu til morgen. Legioner av onde engler var i det rom, og hvis jeg ikke hadde klynget meg til Herren i tro, vet jeg ikke, hva kunne ha skjedd meg.

Jeg vil aldri bli i stand til å gi dere en beskrivelse av de sataniske krefter, som var i aktivitet i det rom i natt, --- men siden jeg har stått foran dere i dag, har jeg ikke hatt smerter.

Jeg er blitt opplyst om, at hvis vi ikke får flere bevis på Guds Ånds virke, og dersom vi ikke får større åpenbaringer om, at guddommelig makt arbeider for oss i vår midte, vil mange i vårt folk bli overvunnet. Sataniske krefter vil komme inn, som de kom til meg. Men vi har ikke råd til å gi etter for fiendens makt. - Manuskript 25. - 28. januar 1910. ”En henvendelse til arbeiderne, som var samlet ved The Pacific Union Conference.

neste kapitel