Denne dag med Gud. kapitel 280. Fra side 283.     Fra side 283 i den engelske utgave.tilbake

Dere er Guds Instrumenter. – 1. oktober.

”Men alle dem som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.” (Joh. 1, 12)

Kristus kom til jorden for å være et sant og opphøyd eksempel. Selv om Hans offentlige virksomhet var kort, fullførte Han arbeidet, Han var kommet for å utføre. Sannhetene Han lærte sine tilhørere var ytterst inntrykksfulle, Hans Livsverk var fullkomment! Hvor vidunderlig var den åndelige maten Han delte ut hver eneste dag, når Han presenterte livets brød for tusenvis av sultne sjeler. Hans liv var en levende forkynnelse av Ordet. Han var verdens Lys, som viste mennesker Veien, Sannheten og Livet. Han var deres mat, Livets brød. Han lovet intet, som Han ikke holdt. ”Bed” sa Han, ”og dere skal få; søk og dere skal finne; bank på, og det skal bli åpnet for dere” (Matt. 7, 7)

Akkurat som vi kan spore en strøm med levende vann ved å følge linjen med levende grønt, slik kunne Kristus spores gjennom de barmhjertighetsgjerninger, som markerte Hans vei for hvert skritt. Hvor enn Han hadde gått, fulgte helse, lykke og glede i Hans spor. Det evige livs ord ble presentert i en slik enkelhet, at et barn kunne forstå det. Menn, kvinner og barn var så påvirket av Hans måte å forklare Skriftene på, at de oppfattet selve intonasjonen i Hans stemme, plasserte betoningen av Hans Ord, og etterlignet Hans bevegelser. Ungdom oppfanget Hans tjenestes ånd og søkte å etterligne Hans tiltrekkende vesen ved å prøve å hjelpe dem, som de så, trengte hjelp.

De blinde og de døve frydet seg i Hans nærhet. Kristi ansikt var det første, som mange så; Hans ord de første som noensinne hadde nået deres ører. De, som var helbredet, fulgte Ham, hvor det var mulig. Hans ord til de uvitende åpnet for dem en livets kilde. Han spredte ut Sine velsignelser i rikelig mål og uten stans; det var evighetens lagrede skatter, gitt i Kristus, Herrens rike gaver til menneskene.

Kristi arbeid for menneskeheten er ikke fullført. Det fortsetter i dag. Gjennom Johannes erklærer Kristus, at så mange, som tar imot Ham, vil Han gi makt til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Manuskript 79. – 1. oktober 1906. – ”Forlat Deres Fiskegarn og Følg Meg.”

neste kapitel