Denne dag med Gud. kapitel 281. Fra side 284.     Fra side 284 i den engelske utgave.tilbake

Bli Medlem av Guds Hær. – 2. oktober.

”Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje; det gode og velbehagelige og det fullkomne!”(Rom. 12, 2. Fil.) La ikke verden rundt deg presse deg inn i sin støpeform, men la Gud omskape deg, så at hele ditt indre blir endret.

Vi må frigjøre oss fra omgivelsenes skikker og slaveri, så at når prinsippene i vår tro blir utfordret, tøver vi ikke med å vise våre farger, selv om vi blir kalt for merkelige, når vi gjør det. Hold din samvittighet følsom, så du kan høre den svakeste hvisken av den stemme, som talte, som aldri noe menneske har talt. La alle, som vil bære Kristi åk, ha den bestemte hensikt å gjøre rett, fordi det er rett. Hold øyet festet på Jesus, idet du ved hvert skritt spør? ”Er dette Herrens vei? Herren vil ikke forlate den, som gjør dette og vil ikke la ham bli et leketøy for Satans fristelse.

Når tvilen kommer, hvilket helt sikkert vil skje, drag da nær til Gud, så vil Han drage nær til deg. Og så, når fienden kommer som en flod, vil Herren løfte et banner opp for deg. Bestem deg for å gjøre en alvorlig innsats, la intet menneske ved sin innflytelse eller ved sin motstand fjerne deg fra pliktens likefremme, enkle vei. Da kan du si med Nehemias: ”Min Gud har holdt Sin Gode Hånd Over meg.” (Neh. 2, 18)

Når mennesker som er forbundet med Guds verk tillater seg å bli kjøpt og solgt, når de øver vold mot sannheten for å vinne fordeler og bifall av mennesker, beskriver Gud dem i Sin bok som forrædere av hellig og betrodd tillitsverv. La hver mann stå i moralsk uavhengighet, fast bestemt på at Den Hellige Ånd skal forvandle hans sinn. Gud kaller på medlemmer fra militæret, som ikke er villige til å bruke sin stemme til å være talerør for menn som, hvis de hadde vært omvendt kunne ha øvd en god innflytelse, men ikke er til å stole på, når de ikke er omvendte. I en nødssituasjon, vil de uten tvil føre folket på gale veier. Herren vil ikke ha oss til å etterligne noe menneske, men ønsker at vi skal fortsette å gå skritt for skritt for å lære Ham å kjenne.

Vi skal ikke forme oss selv etter verdens kjennemerker eller etter verdens mønster. Guds folk kommer til å lytte til samtaler, der man planlegger bruk av feile metoder. Ord som viser manglende respekt vil bli talt. Religion vil bli spottet. Lytt til Guds stemme: ”Min sønn! Når syndere lokker deg, da samtykk ikke.” (Ordspråk 1, 10) De som blir kontrollerte av Guds Ånd trenger å holde sine mottaksreseptorer skjerpet. De må ha mot til å gjøre det rette. Herrens løfte er mer verdt enn gull og sølv for alle som er Hans Ords gjørere. La alle skjønne at det er en stor ære å bli godtatt av Gud som Hans barn. – Manuskript 121. 2. oktober 1898. ”Et Eksempel på Trofasthet.”

neste kapitel