Denne dag med Gud. kapitel 283. Fra side 286.     Fra side 286 i den engelske utgave.tilbake

Hver Mann Sitt Arbeid. – 4. oktober.

”For det er likesom en mann som ville dra utenlands og kalte sine tjenere for seg og overga dem sin eiendom.” (Matt. 25, 14)

Vår tilmålte livstid er kostbar, og enhver handling burde derfor være gjennomtenkt. Livet er gitt oss for at vi skal kunne, om vi ønsker det, ta fatt på det i rette ånd, gjøre en gjerning som Gud vil godta som god, varig som evigheten. Det er en ytterst, alvorlig ting å leve, når vi tenker på regnskapet, vi må avlegge for Gud for vår tid, våre talenter og vår innflytelse. Guds gaver er verdifulle ting. Talenter skal ikke begraves i jorden, men brukes. Vi skal ikke skjule våre talenter, de er Guds betrodde gaver, som vi har fått til klok forbedring, så de kan modnes i Hans tjeneste, så Han ved Sitt Komme kan få det, som tilhører Ham, tilbake med rente.

Intet menneske er kalt av Gud til å svikte sitt individuelle ansvar for sine betrodde gaver, så et annet menneske må fullføre hans oppgave for ham. Gud har gitt ethvert menneske sitt arbeid og enhver er ansvarlig for Gud, hvorledes det arbeid er utført. Sjelen som aksepterer den store tillit, som Gud har vist ham, kan ikke overføre sitt talent til en annen. Ingen kan overføre sin innflytelse til en annen person, ingen kan overta en annens tjeneste, ingen kan være intellekt eller samvittighet for en annen.

Vi er alle, hver især, i Guds tjeneste. Han er vår lærer, og hver eneste lekse, Han vil lære oss, bør bli verdsatt og fulgt. Vi er ikke kalt til å gjøre rede for våre talenter overfor mennesker, men for Gud. Vårt sinn, vår dømmekraft, vår takt, vår visdom, alt er gitt oss av Gud for at vi skal utvikle altsammen for Ham, og Gud vil kreve oss til ansvar for den måte, vi har brukt Hans gaver på.

Vår livsperiode er i hver enkelt fase omgitt av fristelser, og det er alene ved tro på Jesus, at vi kan finne nåde til hjelp i enhver prøvelses time. Men hver arbeider har et liv å leve, en karakter å forme. Hver livsperiode bringer, ettersom årene går, spesielle arbeidsmuligheter; og hvert nytt år skal benyttes til forbedring til det beste, som menneskelig evne kan oppnå. Dette, pluss hjelp fra guddommelige hjelpere, vil resultere i forbedring og fremskritt fremad og oppad, idet vi vandrer skritt for skritt på en trygg sti mot himmelen. – Manuskript 28. – 4. oktober 1896. – til ”Dem som er opptatt med å utgi Velsignelsens Fjell.”

neste kapitel