Denne dag med Gud. kapitel 285. Fra side 288.     Fra side 288 i den engelske utgave.tilbake

Løp For Himmelen. – 6. oktober.

Lær først å vise barmhjertighet hjemme. (1. Tim. 5, 4)

Det har blitt vanlig i mange familier, blant foreldre så vel som blant barn, å være mer behagelig, når man er i selskap med andre, enn når man er i sitt eget hjem. Det er ikke den plan, som Gud har lagt for foreldre og barn. Gem noen av dine smil, din oppmuntring og din høflighet til din hjemmekrets. Du burde bestrebe deg for å være mild, omtenksom, vennlig og utøve kristelig høflighet i hjemmet. Den tiltrekkende og glade ånd fra sann religion i hjemmet bør framelskes.

Kristus talte aldri et hardt eller uvennlig ord. Når Han ble fristet av Sine omgivelser til å gjøre noe galt, brukte Han å synge fra salmene eller sitere ord fra Skriften og således svekke fiendens mot. Skam deg ikke over å lære av Kristus. Han inviterer deg: ”Tak Mitt åk på deg og lær av meg; for jeg er ydmyk og saktmodig av hjertet; og dere skal finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett.” (Matt. 11, 29. 30) Når du føler deg provosert til vrede, må du tenke på, at når du gir uttrykk for denne ånd, bærer du ikke Kristi åk, for Kristi åk består av lydighet, selvkontroll og tjeneste.

Foreldre og barn, husk dette, at Kristi sanne etterfølgere vil så langt det er mulig gjøre sine hjem til et symbol på hjemmet der oppe, for ved å gjøre dette er de medarbeidere med Kristus og kunngjør Hans rikes lover. Les bønnen som Kristus lærte sine disipler. Lev den bønn. Den er en hel prediken for alle, som vil etterleve den. Vi har noe å be Jesus om. Vi har store mangler og store behov, som Han er den eneste, som kan hjelpe oss med. Den bønn som Kristus lærte Sine disipler dekker alle disse behov. Vi ønsker barmhjertighet og tilgivelse; men det får vi kun, hvis vi bærer over med og tilgir andre.

Kristus inviterer deg til å vise tillit. I deg selv kan du intet utrette. Du kan ikke være vennlig, sann, høflig eller uselvisk uten Den Hellige Ånds hjelp. .. Studer Kristi liv, og praktiser i ditt hjemmeliv de ting, som du vet vil bli krevd av deg i livet i himmelen, i selskap med din himmelske familie. I hjemmesirkelen her kan vi skolere vår oppførsel så den er tilpasset familien der oppe. Manuskript 125. – 6. oktober 1898. – ”Utdannelse i Hjemmet.”

neste kapitel