Denne dag med Gud. kapitel 286. Fra side 289.     Fra side 289 i den engelske utgave.tilbake

Kraft til å Seire. – 7. oktober.

”Men hellige Kristus som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere, dog med saktmodighet og frykt.” (1. Peter 3, 14b. 15)

De tider vi nå lever i kaller på helhjertede hjelpere. Den praktiske karakter av lærdomspunktene, som vi bekjenner oss til, vil gjøre et inntrykk på hjerter, for himmelske budbærere arbeider sammen med den arbeider, som kombinerer tro og arbeid. Den, som har en levende forbindelse med Jesus Kristus, vil ha et vitnesbyrd å bære som et vitne for Mesteren. ”Dere er Mine venner,” sa Kristus, ”hvis dere gjør hva enn Jeg byder dere” (Joh. 15, 14)

Alle, som i sannhet er Kristi venner, vil gjøre Kristi gjerninger. Vi er så tilbøyelige til å bringe vanhellige, ikke omvendte karaktertrekk inn i ledelsen av vår familie og i ledelsen av menigheten, at våre ord, vår oppførsel og vår ånd, ikke blott er til anstøt i vårt hjem, men også til forargelse i menigheten og i hele universet. Gud kaller det for en pervers ånd.

Hvis alle kunne skjønne, hvorledes Gud ser på våre selviske, pirrelige tilbøyeligheter, ville de nære grundig forakt for seg selv og gjøre besluttsomme anstrengelser for å fjerne enhver uoverensstemmende handling. Noen tror, at mennesket kan forenes med Guds familie med alle de usympatiske karaktertrekk, som aldri ble forandret i dette liv, men det er det største bedrag og et meget skuffende blendverk.

Kraft til å seire avhenger ikke av omstendighetene, ikke av noe levende menneske, hvor lærd han enn kan være, men av en hjelp, som alltid er til stede, en hjelp som Gud gir. Sannheten er ikke noe, som skal reserveres til private anledninger. Hvis sannheten er i hjertet, vil mottakeren vise den tro, som virker igjennom kjærlighet og som renser sjelen. De prinsipper, som bor i hjertet, vil komme til uttrykk til alle tider og ved alle anledninger.

Hele vår success, all vår effektivitet, er i Kristus. Vi må konstant se høyere opp, høyt over all jordisk hjelp, høyere enn den største menneskelige kraft, høyere enn apostlene. Vi må feste vår tro direkte på Kristus selv. Han har erklært: ”Uten Meg kan dere intet gjøre” (Joh. 15, 5) ”Bli i Meg, så blir Jeg i dere! Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir i Meg.” (Joh. 15, 4) Manuskript 114. – 7. oktober 1897. – ”Til De Trofaste i Jesus Kristus.”

neste kapitel